Vad är en TIA?

Frågorna är många kring TIA – det som i dagligt tal beskrivs som en liten stroke. Vi har bett överläkare och professor Mia von Euler att svara på vanliga frågor om kärlsjukdomen TIA.

Mia von Euler, överläkare vid neurolog- och rehabiliteringskliniken vid universitetssjukhuset i Örebro

Mia von Euler har vid flera ansökningsomgångar beviljats Hjärt-Lungfondens forskningsanslag för projekt om bland annat stroke och TIA.

Foto: Susanne Kronholm

Mia von Euler är överläkare vid neurolog- och rehabiliteringskliniken vid universitetssjukhuset i Örebro. Tjänsten kombinerar hon med forskning som professor i neurologi vid Örebro universitet. Hon forskar framför allt om stroke och har även lett projekt om sekundärprevention, det vill säga projekt om hur man förhindrar återkommande TIA eller stroke hos en redan drabbad person.

AKUT-test och akut hjälp

Mia understryker vikten av att omedelbart söka hjälp vid misstänkt TIA eller stroke. AKUT-testet kan vem som helst lära sig i syfte att upptäcka sjukdomsfall orsakade av TIA eller stroke. Ring 112 direkt om du misstänker TIA eller stroke.

I dag vet vi att ett snabbt omhändertagande när någon drabbats av propp i hjärnan är av största vikt.

– I dag vet vi att ett snabbt omhändertagande när någon drabbats av propp i hjärnan är av största vikt.

Olika behandlingar kan rädda liv och ge bra resultat även på lång sikt, konstaterar överläkare och professor Mia von Euler.

Det finns all anledning att ta en TIA på största allvar och uppsöka vård – även när symptomen försvinner snabbt och till synes av sig självt. En obehandlad TIA har en risk för stroke på sex procent första veckan och tio procent på tre månader.

Frågor och svar om TIA

Vetenskaplig källa: Mia von Euler, professor vid Örebro universitet.

Uppdaterat: 2022-11-09

Ikon stroke

Om stroke

Stroke är samlingsnamnet på det tillstånd med plötsliga symtom som uppstår när en del av hjärnans nervvävnad påverkas av hämmad syretillförsel i det beröra området.

Lär dig mer om stroke

Lär dig mer i Lilla Strokeskolan

Anmäl dig idag och få totalt fem e-brev. De förklarar en del om strokevård, rehab och var strokeforskningen står.

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med vår dataskyddspolicy

Stroke symbol