AKUT-testet – Så känner du igen stroke

Lär dig känna igen varningssignalerna vid stroke.

Lär dig att känna igen de vanligaste varningssignalerna vid stroke. Dela gärna AKUT-testet och hjälp oss sprida livsviktig kunskap.

Illustration med instruktioner för att känna igen stroke

Skriv ut och sätt upp på väggen

AKUT-testet (pdf)

Symtom på stroke är

  • förlamning, kraftlöshet eller känselnedsättning i en kroppsdel

  • talsvårigheter

  • svårigheter att förstå vad andra säger

  • synstörning

  • yrsel

  • kraftig huvudvärk.

Ett symptom räcker – Ring omedelbart 112

Hjärt-LungPodden – avsnitt 1 STROKE

Maja, gravid i sjätte månaden, berättar om när hon helt oväntat får en stroke. Hur vanligt är det att unga drabbas? Stroke orsakas av en propp eller ett brustet kärl i hjärnan. En av landets främsta forskare inom området ger sin bild av stroke.

Lyssna på avsnittet

Stöd forskningen om stroke

Akut strokebehandling handlar om tid – att så fort som möjligt förhindra skador på hjärnan. Hjälp forskarna att skapa nya genombrott som räddar liv och minskar lidandet.

Jag vill bidra med en gåva

Om Stroke

Stroke är samlingsnamnet på det tillstånd med plötsliga symtom som uppstår när en del av hjärnans nervvävnad påverkas av hämmad syretillförsel i det beröra området.

Lär dig mer om stroke