AKUT-testet – Så känner du igen stroke

Lär dig känna igen varningssignalerna vid stroke.

Lär dig att känna igen de vanligaste varningssignalerna vid stroke. Dela gärna AKUT-testet och hjälp oss sprida livsviktig kunskap.

Illustration med instruktioner för att känna igen stroke

Skriv ut och sätt upp på väggen

AKUT-testet (pdf)

Symtom på stroke är

  • förlamning, kraftlöshet eller känselnedsättning i en kroppsdel

  • talsvårigheter

  • svårigheter att förstå vad andra säger

  • synstörning

  • yrsel

  • kraftig huvudvärk.

Ett symptom räcker – Ring omedelbart 112

Hjärt-LungPodden - avsnitt 1 STROKE

I avsnittet berättar Maja, gravid i sjätte månaden, om när hon helt oväntat får en stroke. Hur vanligt är det att unga drabbas? Stroke orsakas av en propp eller ett brustet kärl i hjärnan. En av landets främsta forskare inom området ger sin bild av stroke.

Lyssna på avsnittet