Vad händer när någon drabbas av stroke och vad beror stroke på? Det och många andra frågor om stroke får du svar på här.

Vanliga frågor om stroke

Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos vuxna

Rehabilitering efter stroke

Många får kvarstående besvär av olika svårighetsgrad och rehabiliteringen är viktig för att återvinna så mycket som möjligt av grundläggande vardagsfunktioner.

Till frågor och svar om rehabilitering

Kan du AKUT-testet? Prova!

Har du kunskaperna som krävs för att agera akut när någon drabbas av stroke? Se om du kan AKUT-testet och lär dig samtidigt stroke-symptomen.

Gör testet