Att leva med stroke

Ta del av berättelser ur livet från drabbade och framsteg som gjorts inom strokeforskningen.

Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos vuxna

Om Stroke

Stroke är samlingsnamnet på det tillstånd med plötsliga symtom som uppstår när en del av hjärnans nervvävnad påverkas av hämmad syretillförsel i det beröra området.

Lär dig mer om stroke

Lär dig att känna igen de vanligaste varningssignalerna vid stroke. Dela gärna AKUT-testet och hjälp oss sprida livsviktig kunskap.