Antalet strokefall minskar

Strokeforskningen har stor betydelse för dagens patienter.

Porträttbild av kvinnlig läkare i vit rock

Uppdaterad 2023

– I dag vet vi att ett snabbt omhändertagande är av största vikt. Olika behandlingar kan rädda liv och ge bra resultat även på lång sikt, säger Mia von Euler, överläkare och strokeforskare vid Karolinska Institutet. 

Vid ischemisk stroke – propp i hjärnan – kan trombolysbehandling göra att blodproppen löses upp. Numera kan större blodproppar i vissa fall dras ut med ett litet instrument. Runt 200 sådana ingrepp görs per år. För att ha en chans att återgå till ett bra liv efter stroke är rehabilitering viktig. 

Förebygg stroke

Studier visar att antalet strokefall sjunker en aning, både i Sverige och internationellt trots att befolkningen blir allt äldre. Det beror sannolikt på att blodtrycksbehandlingen är bättre, och att kunskapen kring hur stroke kan förebyggas har ökat. 

– Det bästa man kan göra för att förebygga stroke är att aldrig röka, kontrollera blodtrycket regelbundet och ta hand om sin allmänna hälsa, säger Mia von Euler.

Ikon stroke

Om stroke

Stroke är samlingsnamnet på det tillstånd med plötsliga symtom som uppstår när en del av hjärnans nervvävnad påverkas av hämmad syretillförsel i det beröra området.

Lär dig mer om stroke
Ge en gåva - ikon

Var med och bidra till nya forskningsgenombrott!

Skänk en valfri gåva och var med i kampen mot hjärt- och lungsjukdomar. Med hjälp av din gåva kan fler få ett längre och friskare liv.

Stöd forskningen
Illustration högt blodtryck

Högt blodtryck

Högt blodtryck räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck.

Lär dig mer om högt blodtryck