”Hjärtstartare är enklare att använda än en brandsläckare”

Varje år drabbas 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Trots att överlevnaden har ökat de senaste 20 åren så överlever endast 1 av 10 som drabbas. Snabba akutinsatser är helt avgörande.

Jacob Hollenberg i akutrummet på SöS till Tackkampanjen 2020.

Med en forskargrupp på ungefär 20 personer driver docent Jacob Hollenberg, forskningsledare på Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska institutet, ett tiotal nationella och internationella interventionsstudier med det gemensamma målet att öka överlevnaden för patienter som drabbas av hjärtstopp.

Hjärt-lungräddningsmetod för snabba insatser

 Forskningen omfattar hela vårdkedjan från hem till sjukhus och intensivvården.

– För närvarande studerar vi bland annat betydelsen av en förenklad hjärt-lungräddningsmetod för snabba insatser i hemmet och värdet av trippelutlarmning med räddningstjänst, polis och ambulans vid hjärtstopp. Vi utvärderar också en ny kylbehandling som ges redan i ambulansen och effekten av att akut öppna kranskärlen när patienten väl kommer till sjukhus, säger Jacob Hollenberg.

Forskning om SMS-livräddare

Ny teknik är en nyckel till snabb hjälp. Det visar Jacob Hollenbergs forskning om SMS-livräddare. I en av gruppens studier, som publicerades 2015 i New England Journal of Medicine, ökade andelen som fick tidig hjärt-lungräddning med mer än 30 procent när frivilliga larmades via SMS. I ett nytt skandinaviskt forskningsprojekt studeras åter möjligheterna med ny teknik.

– Med appteknik får frivilliga som är utbildade i hjärt-lungräddning information om närmaste hjärtstartare. Syftet är att utvärdera om denna nya teknik kan korta tiden till defibrillering och därmed öka överlevnaden, säger Jacob Hollenberg.

Hjälp vid hjärtstopp

Jacob Hollenberg framhåller behovet av allmänhetens hjälp vid hjärtstopp. 

– Det är helt avgörande att så många som möjligt kan hjärt-lungräddning och vet att hjärtstartare är självinstruerande och enklare att använda än en brandsläckare. Varje minut är livsviktig.

Personer som ger hjärt-Lungräddning vid ett hjärtstopp

Hjärt-lungräddning steg för steg

För att den som drabbats av plötsligt hjärtstopp ska ha en chans att överleva måste man börja med hjärt-lungräddning omedelbart. Lär dig första hjälpen-behandling som ges för att få igång hjärtverksamheten och andningen vid hjärtstopp.

HLR steg för steg-guide
SMS-livräddarna i en situation av hjärtstopp

Sms-livräddare – Varje hjärta räknas

I Sverige finns över 120 000 frivilliga livräddare med kunskap i hjärt-lungräddning (HLR) och koll på var närmaste hjärtstartare finns om någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp.

Om Sms-livräddare
Illustration plötsligt hjärtstopp

Plötsligt hjärtstopp

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga av oväntad anledning upphör och den drabbade förlorar medvetande och är utan livstecken.

Lär dig mer om plötsligt hjärtstopp