Så kan fler överleva plötsligt hjärtstopp

Ellinor Berglund är sjuksköterskan som forskar för att vidareutveckla akutsjukvården. Målet är att fler ska överleva plötsligt hjärtstopp.

Kvinna med vit rock håller modell av ett hjärta i handen

Projektet SAMBA initierades redan 2010 och en vetenskaplig studie visade då att andelen patienter som fick hjälp med hjärt-lungräddning kunde ökas med 30 procent. Via insatser från frivilliga SMS-livräddare som larmas via mobilen kan de som drabbas av plötsligt hjärtstopp få snabbare hjälp.

Den mobilapp som nu testas och utvärderas av Ellinor Berglund och hennes forskarkollegor har använts sedan 2015. Båda dessa studier har fått bidrag från Hjärt-Lungfonden. I dag överlever ungefär 600 av de drygt 10 000 människor som under ett år drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige.

– Om appen fungerar som vi hoppas, och kan användas över hela landet, kan det innebära att vi kan öka överlevnaden med 25 procent tack vare snabba insatser. Det är faktiskt närmare 200 överlevare, säger Ellinor Berglund, vars uppdrag är att ta reda på om och hur SMS-livräddarprojektet SAMBA fungerar. Det får hon veta genom att samla in data och att bygga upp en forskningsdatabas där all information om insatserna matas in för att kunna analyseras.

Utbildning i hjärt-lungräddning

– Riktigt roligt med den här studien är att det är så lätt att rekrytera frivilliga. Ända sedan start har vi varje vecka fått mellan 200 och 300 nya frivilliga med utbildning i hjärt-lungräddning som är beredda att rycka ut om något händer där de befinner sig, säger hon.

När SOS Alarm får in ett larm om misstänkt hjärtstopp larmas både ambulans och räddningstjänst. I Västra Götaland och Stockholm, de två landsting där SAMBA nu testas, larmas samtidigt även frivilliga hjärt-lungräddare som befinner sig i närheten via mobilen. Beroende på var de befinner sig uppmanas några att snabbt ta sig till platsen för att påbörja hjärt-lungräddning och andra får i uppdrag att hämta närmaste hjärtstartare.

Ellinor Berglunds första preliminära sammanställning visar att under sex månader 2016 var de frivilliga SMS-räddarna först på plats vid närmare en tredjedel av larmen, vilket i siffror motsvarar att 53 personer fick hjärt-lungräddning i väntan på ambulans.

40 000 hjärtstartare

I Sverige finns närmare 40 000 hjärtstartare, problemet är att de sällan kommer till användning och att få vet var de finns när något händer, förklarar hon. Faktum är att de flesta hjärtstopp sker utanför sjukhus, ofta i hemmet. Och för varje minut som går utan hjälp minskar chanserna för överlevnad med 10 procent.

– Varje åtgärd som ökar möjligheterna till överlevnad vid plötsligt hjärtstopp är oerhört viktig, men om vi ska införa utalarmering av SMS-livräddare i hela Sverige behöver vi bevis för att det fungerar och gör skillnad. Det hoppas vi få svar på genom den randomiserade studie som inleds i höst, säger Ellinor Berglund.