Hjälpen kommer från luften

Snart kommer drönare försedda med hjärtstartare att flyga i skarpt läge för att rädda liv – parallellt med att ambulanser larmas ut på vanligt sätt.

Drönare och HLR vid hjärtstopp

Övning med en hjärtstartare som transporterats av drönare.

ANDREAS CLAESSON, legitimerad ambulanssjuksköterska och forskare vid Hjärtstoppscentrum vid Karolinska institutet/Södersjukhuset, har en av Hjärt-Lungfondens forskartjänster. Hans forskning berör en av de många tekniska innovationer som är på väg in i hjärtstoppsvården: drönare försedda med hjärtstartare.

– Bakgrunden är att överlevnaden i hjärtstopp är fortsatt låg, och att ambulanserna har lång framkörningstid i stora delar av landet. Det finns många röda områden på kartan, till exempel delar av Norrland och öar i kustbandet. Här skulle det behövas ett kompletterande system, säger Andreas Claesson.

Andreas Claesson Ambulanssjuksköterska och
docent, Hjärtstoppscentrum, Karolinska
institutet.

Andreas Claesson är ambulanssjuksköterska och docent vid Hjärtstoppscentrum, Karolinska institutet, Solna.

Test i Norrtälje

I en pilotstudie som publicerats i tidskriften JAMA testade han och hans kollegor för några år sedan att göra testflygningar med drönarna på historiska hjärtstopp i Norrtälje. Studien visade att drönaren nådde fram betydligt snabbare än ambulansen. Nu pågår en registerstudie av 40 000 historiska hjärtstopp i hela landet, som ska utröna var i landet som drönare skulle behöva placeras för att göra mest nytta.

Drönare plus ambulans

Nästa steg är att inom ramen för en studie flyga drönarna i skarpt läge, men parallellt med att ambulans larmas ut. Studien beräknas starta 2020 och har stöd av Hjärt-Lungfonden. En fördel med drönarna förutom snabbheten är att de är relativt billiga i drift. De skulle därför kunna skickas ut ganska frikostigt vid misstänkta hjärtstopp.

– Jag tror att drönarna är en del av framtidens hjärtstoppsvård. I första hand kan de göra nytta i områden där överlevnaden i hjärtstopp är låg, som ett komplement till den övriga vården. Vill vi att det ska gå att leva och få tillgång till sjukvård i hela Sverige är det här en viktig satsning, avslutar Andreas Claesson.

Bli månadsgivare – Stöd livsviktig forskning

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdom än av något annat. Bli månadsgivare och stöd forskningen långsiktigt. Som månadsgivare får du tidningen Forskning för hälsa fyra gånger per år.

Bli månadsgivare