Hjälpen kommer från luften

Drönare och HLR vid hjärtstopp

Övning med en hjärtstartare som transporterats av drönare.

Snart kommer drönare försedda med hjärtstartare att flyga i skarpt läge för att rädda liv – parallellt med att ambulanser larmas ut på vanligt sätt.

Andreas Claesson, legitimerad ambulanssjuksköterska och forskare vid Hjärtstoppscentrum vid Karolinska institutet och Södersjukhuset, har en av Hjärt-Lungfondens forskartjänster. Hans forskning berör en av de många tekniska innovationer som är på väg in i hjärtstoppsvården: drönare försedda med hjärtstartare.

Bakgrunden är att överlevnaden i hjärtstopp är fortsatt låg, och att ambulanserna har lång framkörningstid i stora delar av landet

– Bakgrunden är att överlevnaden i hjärtstopp är fortsatt låg, och att ambulanserna har lång framkörningstid i stora delar av landet. Det finns många röda områden på kartan, till exempel delar av Norrland och öar i kustbandet. Här skulle det behövas ett kompletterande system, säger Andreas Claesson.

Man i blå kavaj framför grön buske

Andreas Claesson är ambulanssjuksköterska och docent vid Hjärtstoppscentrum, Karolinska institutet, Solna.

Foto: Marie Ullnert

Test i Norrtälje

I en pilotstudie som publicerats i tidskriften JAMA testade han och hans kollegor för några år sedan att göra testflygningar med drönarna på historiska hjärtstopp i Norrtälje. Studien visade att drönaren nådde fram betydligt snabbare än ambulansen. Nu pågår en registerstudie av 40 000 historiska hjärtstopp i hela landet, som ska utröna var i landet som drönare skulle behöva placeras för att göra mest nytta.

Drönare plus ambulans

Nästa steg är att inom ramen för en studie flyga drönarna i skarpt läge, men parallellt med att ambulans larmas ut. En fördel med drönarna förutom snabbheten är att de är relativt billiga i drift. De skulle därför kunna skickas ut ganska frikostigt vid misstänkta hjärtstopp.

– Jag tror att drönarna är en del av framtidens hjärtstoppsvård. I första hand kan de göra nytta i områden där överlevnaden i hjärtstopp är låg, som ett komplement till den övriga vården. Vill vi att det ska gå att leva och få tillgång till sjukvård i hela Sverige är det här en viktig satsning, avslutar Andreas Claesson.

Illustration plötsligt hjärtstopp

Plötsligt hjärtstopp

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga av oväntad anledning upphör och den drabbade förlorar medvetande och är utan livstecken.

Lär dig mer om plötsligt hjärtstopp

Drönare mot hjärtstopp – stöd forskningen!

Varje år drabbas 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Forskningen om drönare med hjärtstartare har redan räddat liv. Vill du bidra till mer livräddande forskning?

Ditt mobilnummer