Frivilliga livräddarsystem

På flera håll i landet finns system som larmar frivilliga personer som kan börja med hjärt-lungräddning och hämta hjärtstartare innan ambulans kommer på plats.

Hand som håller i en mobiltelefon

Idag finns det frivilliga livräddarsystem i flera områden i Sverige. I dessa län blir frivilliga personer larmade att hjälpa till om ett plötsligt hjärtstopp skulle inträffa i deras närhet. Larmet skickas av SOS Alarm genom en app eller ett sms.

Den som har fyllt 18 år och har gått kurs i hjärt-lungräddning det senaste året kan anmäla sig som frivillig livräddare. 

Så fungerar det

När operatören på larmnumret 112 uppfattar ett larm som ett misstänkt hjärtstopp skickar SOS Alarm ut ett larm genom en app eller ett SMS till livräddare som finns i närheten av den drabbade.

  1. Larm om medvetslös person som inte andas kommer in till 112.

  2. SOS Alarm skickar ut ett larm via app eller sms till personer nära den drabbade.

  3. Det larmar i den frivilliga livräddarens telefon, med information adress för hjärtstoppet.

  4. Livräddaren tar sig till den drabbade.

  5. Personal från ambulans, räddningstjänst eller polis anländer snart, då ska livräddare lämna platsen.

  6. Efter larmet får den frivilliga livräddaren en enkät några korta frågor.

Sms-livräddare

Detta system larmar frivilliga livräddare som kan hjärt-lungräddning och som är registrerade i appen Sms-livräddare. De frivilliga livräddarna blir utlarmade av larmcentralen via appen när en person i närheten drabbats av ett misstänkt hjärtstopp.

Idag finns över 120 000 frivillig livräddare i Sverige och tjänsten finns i elva regioner i Sverige: Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Stockholm, Sörmland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.

Information om Sms-livräddare

Bakgrund

Sms-livräddare startade 2010 som ett forskningsprojekt i Stockholms län för att senare permanentas och även spridas till andra delar av landet. Forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden har bidragit till flera forskningsprojekt kopplade till Sms-livräddare och Hjärtstartarregistret.

Hjärtsäkrat grannskap, ett samarbete för att hjärtsäkra bostadsområden

Hjärtsäkra området där du bor

Engagera grannar, vänner och bekanta för att samla in pengar till en hjärtstartare. Hjälp oss att hjärtsäkra Sverige.

Starta en insamling