Frivilliga livräddarsystem

På flera håll i landet finns system som larmar frivilliga personer som kan börja med hjärt-lungräddning och hämta hjärtstartare innan ambulans kommer på plats.

Hand som håller i en mobiltelefon

Idag finns det frivilliga livräddarsystem i flera områden i Sverige. I dessa län blir frivilliga personer larmade att hjälpa till om ett plötsligt hjärtstopp skulle inträffa i deras närhet. Larmet skickas av SOS Alarm genom en app eller ett sms.

Den som har fyllt 18 år och har gått kurs i hjärt-lungräddning det senaste året kan anmäla sig som frivillig livräddare. 

Så fungerar det

När operatören på larmnumret 112 uppfattar ett larm som ett misstänkt hjärtstopp skickar SOS Alarm ut ett larm genom en app eller ett SMS till livräddare som finns i närheten av den drabbade.

  1. Larm om medvetslös person som inte andas kommer in till 112

  2. SOS Alarm skickar ut ett larm via app eller sms till personer nära den drabbade

  3. Det larmar i den frivilliga livräddarens telefon, med information adress för hjärtstoppet

  4. Livräddaren tar sig till den drabbade 

  5. Personal från ambulans, räddningstjänst eller polis anländer snart, då ska livräddare lämna platsen

  6. Efter larmet får den frivilliga livräddaren en enkät några korta frågor

SMS-Livräddare

SMS-livräddare är ett app-baserat system för frivilliga livräddare. Vid ett plötsligt hjärtstopp larmas SMSlivräddaren via appen som visar position för hjärtstoppet och närmaste hjärtstartare på en karta.

SMS-livräddarsystemet fanns till en början bara i Stockholm men har nu spridits till flera regioner. Läs mer om vilka regioner och annan information direkt hos sms-livräddare:

Information om sms-livräddare 

Mobilräddarna

Systemet för frivilliga livräddare i Norrbotten heter Mobilräddarna och den larmar frivilliga livräddare i närheten med en ringsignal i mobilen där mobilräddaren uppmärksammas på att ett hjärtstopp ägt rum. I samband med ringsignalen skickas ett SMS som anger adress, kartlänk och ev portkod till hjärtstoppet. Mobilräddare kan då bege sig till platsen för att rädda liv.

Bakgrund

SMS-Livräddare startade 2010 som ett forskningsprojekt i Stockholms län för att senare permanentas och även spridas till andra delar av landet. Forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden har bidragit till flera forskningsprojekt kopplade till SMS-livräddare och Hjärtstartarregistret.