Kedjan som räddar liv

För att den som drabbas av plötsligt hjärtstopp ska ha en rimlig chans att överleva gäller att hela kedjan av insatser fungerar. Från det att någon upptäcker hjärtstoppet och de första livräddande insatserna, till en god vård på sjukhuset och uppföljning.

Illustration över vårdkedjan som räddar liv vid hjärtstopp

Tidig upptäckt och larm

Omedelbart larm till 112 om en person är livlös utan andning är livsavgörande. 

Ofta faller personen ihop livlös och slutar att andas utan förvarning. Omedelbart larm till 112 om misstänkt hjärtstopp är den första länken i kedjan som räddar liv. 

Även vid bröstsmärtor är det viktigt att larma 112.

Tidig hjärt-lungräddning

Omedelbar insats med hjärt-lungräddning, helst inom en minut, det håller igång blodcirkulationen och skyddar hjärnan och andra viktiga organ mot syrebrist. 

Tidig defibrillering

Hjärt-lungräddning håller i gång cirkulationen i kroppen men startar inte om hjärtat, till det behövs en strömstöt från en hjärtstartare. För största chans att rädda liv bör stöten ges så snart som möjligt. 

Om en stöt från en hjärtstartare kan ges inom 3 minuter har den drabbade 70-80% chans att överleva.  

Tidig medicinsk vård

Fortsatt vård, övervakning och kontroller efter hjärtstoppet är viktiga för att förhindra bestående skador och för en hög livskvalitet. Vården innebär ofta nedkylning det första dygnet, noggrann övervakning av kroppens viktiga funktioner. Undersökningar för att hitta den bakomliggande orsaken till hjärtstoppet.

Hjärt-Lungfonden har varit med och finansierat flera olika forskningsprojekt för att effektivisera alla länkar i kedjan på olika sätt få hjälp till den drabbade snabbare. Ett av dem är att larma frivilliga personer till den drabbade som kan börja med hjärt-lungräddning innan ambulans anländer. Ett annat projekt har undersökt hur mycket och hur länge nedkylning behövs efter ett plötsligt hjärtstopp. Annan viktig forskning är att hitta mekanismerna bakom plötsligt hjärtstopp och att hitta metoder för att identifiera personer som har ökad risk att drabbas av plötsligt hjärtstopp. 

När någon drabbas av hjärtstopp är det viktigt att alla steg från upptäckt till att personen tas om hand på sjukhus fungerar, detta kallas Kedjan som räddar liv.