Lyckad studie räddar fler liv vid hjärtstopp

En hjärtstartare på en vit hylla

Publicerad 4 oktober 2017

Tiden är det viktigaste när någon drabbas av hjärtstopp eftersom risken att dö ökar med tio procent för varje minut som går. Nu visar en ny forskningsstudie med stöd av Hjärt-Lungfonden att många liv kan räddas om brandkåren också får larm vid misstänkt hjärtstopp.

Vid hjärtstopp ökar risken att personen dör med tio procent för varje minut. Samtidigt har ambulansernas responstid ökat runtom i landet. För att korta tiden till första räddningsinsats har Hjärt-Lungfonden finansierat studien SAMS, Saving more lives in Sweden.

I studien har man under tre år testat att utrusta brandkåren med hjärtstartare och de har larmats samtidigt som ambulans. Resultat visar att tiden till första insats har kortats med en minut i de nio län där projektet har genomförts. Överlevnaden en månad efter hjärtstoppet ökade också med hela 23 procent. En motsvarande ökning i hela landet skulle innebära att över hundra liv räddas varje år.

Vi måste göra allt vi kan för att de som drabbas av hjärtstopp ska få mer tid att leva. Därför uppmanar Hjärt-Lungfonden nu Sveriges Kommuner och Landsting att verka för att modellen införs i hela landet.

Illustration plötsligt hjärtstopp

Plötsligt hjärtstopp

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga av oväntad anledning upphör och den drabbade förlorar medvetande och är utan livstecken.

Lär dig mer om plötsligt hjärtstopp

Stöd forskningen om plötsligt hjärtstopp

Varje år drabbas 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus, men knappt 1 000 av dem överlever. Vill du bidra till att fler liv ska räddas?

Ditt mobilnummer