Lyckad studie räddar fler liv vid hjärtstopp

Tiden är det viktigaste när någon drabbas av hjärtstopp eftersom risken att dö ökar med tio procent för varje minut som går. Nu visar en ny forskningsstudie med stöd av Hjärt-Lungfonden att många liv kan räddas om brandkåren också får larm vid misstänkt hjärtstopp.

En hjärtstartare på en vit hylla

Vid hjärtstopp ökar risken att personen dör med tio procent för varje minut. Samtidigt har ambulansernas responstid ökat runtom i landet. För att korta tiden till första räddningsinsats har Hjärt-Lungfonden finansierat studien SAMS, Saving more lives in Sweden.

I studien har man under tre år testat att utrusta brandkåren med hjärtstartare och de har larmats samtidigt som ambulans. Resultat visar att tiden till första insats har kortats med en minut i de nio län där projektet har genomförts. Överlevnaden en månad efter hjärtstoppet ökade också med hela 23 procent. En motsvarande ökning i hela landet skulle innebära att över hundra liv räddas varje år.

Vi måste göra allt vi kan för att de som drabbas av hjärtstopp ska få mer tid att leva. Därför uppmanar Hjärt-Lungfonden nu Sveriges Kommuner och Landsting att verka för att modellen införs i hela landet.