Covid-19 relaterade forskningsprojekt

Hjärt-Lungfonden har beslutat att genomföra en extra satsning på forskning relaterad till Covid-19. Här har vi samlat pågående forskningsprojekt som fokuserar på covid-19 och hjärt-lungsjukdom.

Pågående forskning om covid-19