Våren 2020 insjuknade många i en ny, skrämmande infektionssjukdom. Hela världen fick snabbt ställa om och livet förändrades för de flesta.

Redan tidigt stod det klart att de personer som lever med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar riskerade att bli svårare sjuka om de smittades av coronaviruset. Sjukdomen, covid-19, visade sig också medföra en risk för hjärt-, kärl- och lungkomplikationer. Hjärt-Lungfonden identifierade därför snabbt ett behov av att tillsätta extra resurser till forskning om det nya livshotande viruset kopplat till sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Sedan dess har covid-19-relaterad forskning tilldelats anslag av Hjärt-Lungfonden i tre omgångar. Vid den senaste anslagsfördelningen, våren 2021, var fokus särskilt på långsiktiga komplikationer hos dem som insjuknar i covid-19.

73 covid-19-relaterade forskningsprojekt har fått anslag

Totalt har Hjärt-Lungfonden hittills delat ut anslag till 73 covid-19-relaterade forskningsprojekt till ett värde av mer än 58 miljoner kronor. Alla de pågående forskningsprojekten och de resultat som hittills framkommit har vi nu samlat i en rapport. Rapporten diskuterar också pandemins påverkan på antalet drabbade av sjukdomar i hjärta och lungor samt på vården av dessa sjukdomar. Även resultaten av en enkät till forskare med pågående anslag från Hjärt-Lungfonden om pandemins effekter på deras forskning redovisas.

Är du nyfiken på att ta del av fler resultat?

Följ oss på Instagram och Facebook där vi löpande lyfter fram resultat från de forskningsprojekt vi har gett anslag till.

Covid-rapporten 2021

I rapporten kan du läsa om alla forskningsprojekt om covid-19 som vi stöder – och de viktiga resultat som de bidragit med hittills.

SCAPIS kan ge ledtrådar om riskfaktorer vid covid-19

Den stora befolkningsstudien SCAPIS används för att hitta särskilda riskgrupper.

Läs mer om projektet

10 vardagstips för hjärtat

Professorns tips som ditt hjärta kommer att tacka dig för.

Läs mer här