Corona - samlingssida forskningsprojekt

Hjärt-Lungfonden har beslutat att genomföra en extra satsning på forskning relaterad till covid-19. Här har vi samlat pågående forskningsprojekt som fokuserar på covid-19 och hjärt-lungsjukdom.