Postcovid – Vad händer?

Vad säger den senaste forskningen om paraplydiagnosen postcovid? Vilken vård finns att få och vad krävs för att nå framsteg och minska lidandet?

I sändningen får du ta del av kunskapsläget och höra forskare, läkare och experter verksamma inom covid-relaterad sjukvård och rehabilitering svara på frågor. Du får även höra vad patientföreningar och beslutsfattare vill uppmärksamma.

Publicerad: Maj 2022 |

Alla frågor och svar från Postcovid – Vad händer?

Vår brittiska branschkollega British Heart Foundation (BHF) har publicerat uppdaterad information om effekterna av postcovid på blodkärlen, som vi har översatt och nu kan rapportera om i överenskommelse med BHF:

Om effekterna av postcovid på blodkärlen

Program för sändningen

Välkommen! Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden.

Hur vanligt är postcovid? Jan Nilsson, professor vid Lunds universitet och ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för hälsofrågor.

En drabbad person berättar.

Översikt av kunskapsfältet, symptom och diagnostik. Judith Bruchfeld, docentöverläkare och, infektionsspecialist vid Karolinska Institutet.

Effekter på lungorna. Michael Runold, överläkare, Med Dr och lungspecialist, Karolinska Institutet.

Kardiovaskulära komplikationer i efterförloppet till covid-19. Marcus Ståhlberg, specialistläkare och docent i Kardiologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Rehabiliterande insatser. Malin Nygren-Bonnier, docent, specialistsjukgymnast inom respiration, Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset.

Sjukdomsmekanismer, akuta inflammatoriska symtom och immunologi. Petter Brodin, professor i barnmedicin vid Karolinska Institutet.

Frågestund till talarna.

Paneldebatt. I panelen: Åsa Kristoferson Hedlund, Svenska Covidföreningen, Pelle Johansson, Riksförbundet HjärtLung, Judith Bruchfeld, docent, överläkare och infektionsspecialist vid Karolinska Institutet, Viveca Gyberg, specialist i allmänmedicin samt Dag Larsson, socialdemokratisk riksdagsledamot.

Avslutning. Svenska Covidföreningen och Hjärt-Lungfonden.

Hantering av dina personuppgifter

När du anmäler dig godkänner du att Hjärt-Lungfonden får tillgång till dina personuppgifter. Vi behandlar dina uppgifter för att kunna skicka information om vårt arbete och hur du kan stödja vår verksamhet till dig. För att få veta mer om hur vi hanterar personuppgifter, läs gärna Hjärt-Lungfondens integritetspolicy

Arrangör: Hjärt-Lungfonden i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien, Svenska Covidföreningen och Riksförbundet HjärtLung.

Kungliga Vetenskapsakademien
Svenska covidföreningen
Riksförbundet Hjärt-Lung
Ge en gåva - ikon

Var med och bidra till nya forskningsgenombrott!

Skänk en valfri gåva och var med i kampen mot hjärt- och lungsjukdomar. Med hjälp av din gåva kan fler få ett längre och friskare liv.

Stöd forskningen om covid-19