Lungforskning om gener och immunförsvar kan lösa gåtan

På bilden från vänster: Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, Maria Lerm, professor vid Linköpings universitet, Hjärt-Lungfondens hedersordförande H.K.H. Prins Daniel.

I bild på Stora anslagsutdelningen år 2022 från vänster: Kristina Sparreljung generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, anslagsmottagaren Maria Lerm professor vid Linköpings universitet samt Hjärt-Lungfondens hedersordförande H.K.H. Prins Daniel.

Foto: Kristian Pohl

Mottagare av Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag år 2022 är Maria Lerm, professor vid Linköpings universitet. Anslaget delades ut på Oscarsteatern i närvaro av H.K.H. Prins Daniel.

Maria Lerm tilldelas 15 miljoner kronor under tre år för sin lungforskning med fokus på hur covid-19 och tuberkulos påverkar gener och immunförsvar. Forskningen kan bidra till att lösa gåtan om varför vissa människor drabbas mycket hårt av dessa sjukdomar och andra inte

- Den epigenetiska responsen vid infektion kan förklara individers varierande motståndskraft mot covid-19. Likaså skulle våra resultat kunna förklara varför vissa individer drabbas av svår infektion eller långdragna besvär efter att infektionen läkt ut, säger Maria Lerm, professor vid Linköpings universitet.

Professor Maria Lerm tilldelas Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag år 2022.

Video: Kristian Pohl

Fakta epigenetik

Epigenetiken kan beskrivas som läran om hur uttrycket av våra gener programmeras. Genetiska förändringar påverkar arvsmassans sekvens medan epigenetiska förändringar påverkar arvsmassan på sätt som kan tas tillbaka. Epigenetiska förändringar uppstår till följd av bland annat miljö- och livsstilsfaktorer och påverkar genernas funktion.

Gåtfullt sjukdomsförlopp

En av de stora gåtorna under covidpandemin är varför vissa, men inte andra, drabbats så hårt av sjukdomen. Vissa personer svävar mellan liv och död i intensivvården medan andra klarar sig med influensaliknande symtom. Den smittade personens individuella epigenetiska svar på infektionen kan ge en viktig del av förklaringen. Epigenetiken kan beskrivas som läran om hur uttrycket av våra gener programmeras.

Förändringar i arvsmassan

Forskargruppen i Linköping har redan lyckats mäta och beskriva de spår i vårt DNA som covid-19-infektionen orsakar. De har sett att covid-19 ger en distinkt epigenetisk signatur i arvsmassan. De har också visat att långtidscovid ger andra särskilda epigenetiska förändringar.

Maria Lerms forskning är möjlig tack vare de gåvor som skänks till Hjärt-Lungfonden från givmilda privatpersoner. Det är oerhört angeläget att forskningen får fortsätta att rädda liv och ge människor fler friska levnadsår

— Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Om Maria Lerm

Titel: Professor i medicinsk mikrobiologi, Linköpings universitet.

Ålder: 48 år.

Bor: I Linköping. Uppväxt i Tranås i Småland.

Familj: Tre barn, sambo och två bonusbarn.

Bakgrund: Biolog.

Fritidsintressen: Djur och natur.

Dold talang: Kan cykla på enhjuling.

Motto: ”Lev livet med energi och glädje!”

Forskningens potential

Professor Maria Lerm som leder studien vid Linköpings bedömer att forskningen har potential att ge många intressanta svar.

- Vi söker dels svar på hur den epigenetiska programmeringen går till på cellulär nivå, dels vilken betydelse den har för infektionens svårighetsgrad. Vi planerar också att studera hur infektionen påverkar de meddelanden med epigenetisk programmering som förs över från mamma till barn under graviditeten, avslutar Maria Lerm.

Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag är Sveriges största medicinska anslag inom områdena hjärta-, kärl och lunga. Anslaget är helt är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Om Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag

  • Uppgår till 15 miljoner kronor fördelat på tre år, vilket gör Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag till det enskilt största i Sverige inom hjärt- och lungområdet.

  • Syftar till att skapa förutsättningar för avgörande genombrott inom ett viktigt forskningsområde med stor betydelse för patienter.

  • Bedöms av en nordisk bedömningskommitté och tilldelas banbrytande svensk hjärt- och lungforskning.

  • Huvudsökande kan endast tilldelas anslaget en gång.

  • Riktar sig främst till väl etablerade forskare med hög kompetens.

  • Har funnits sedan 2008 och delas sedan 2012 ut av Hjärt-Lungfondens hedersordförande H.K.H. Prins Daniel.

Publicerad: 07 Juni 2022

Jacob Hollenberg i akutrummet på SöS till Tackkampanjen 2020.

Pågående forskning

Hjärt-Lungfonden stöttar varje år cirka 700 forskare i omkring 300 olika forskningsprojekt. Denna forskning bidrar till framtidens vård. Här har vi samlat ett antal aktuella forskningsprojekt.

Läs om aktuell forskning