Hjärt-Lungfonden är den största oberoende finansiären av forskning inom hjärt-, kärl- och lungområdet i Sverige.

Vi presenterar löpande nyheter och pågående forskning inom hjärt-lungforskning och prevention, det vill säga sjukdomsförebyggande forskning om hälsosamma vanor.

Du hittar även forskningsnyheter i våra olika rapporter, i nyhetsbrev och i vår medlemstidning Forskning för hälsa.

Hjärt-Lungfondens hjärtrapport

Hjärtrapporten är en sammanställning av hjärthälsoläget i Sverige. Rapporten ökar kunskaperna om forskningens betydelse för behandling och vård av hjärt- och kärlsjukdomar.

Hjärtrapporten

Hjärt-Lungfondens lungrapport

Med lungrapporten vill Hjärt-Lungfonden öka kunskaperna om forskningens betydelse för behandling och vård av lungsjukdomar, däribland KOL och astma.

Lungrapporten
Tidningen Forskning för hälsa - för dig som är månadsgivare

Få tidningen Forskning för hälsa

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdom än av något annat. Som månadsgivare stödjer du forskningen långsiktigt och får varje nytt nummer av tidningen Forskning för hälsa exklusivt i brevlådan.

Bli månadsgivare nu