Nya forskningsframsteg

Hjärt-Lungfonden finansierar huvuddelen av den oberoende forskningen inom hjärt-, kärl- och lungområdet i Sverige.

Vi presenterar löpande nyheter och framsteg inom hjärt-lungforskning och prevention, det vill säga sjukdomsförebyggande forskning om hälsosamma vanor.

Du hittar även forskningsnyheter i våra olika rapporter, i nyhetsbrev och i medlemstidningen Forskning för hälsa.

Bli månadsgivare - läs nyheter i Forskning för hälsa

Som månadsgivare till Hjärt-Lungfonden får du vår populära tidning Forskning för hälsa 4 gånger per år.

Få Forskning för hälsa

Hjärt-Lungfondens hjärtrapport

Hjärtrapporten är en sammanställning av hjärthälsoläget i Sverige. Rapporten ökar kunskaperna om forskningens betydelse för behandling och vård av hjärt- och kärlsjukdomar.

Hjärtrapporten

Hjärt-Lungfondens lungrapport

Med lungrapporten vill Hjärt-Lungfonden öka kunskaperna om forskningens betydelse för behandling och vård av lungsjukdomar, däribland KOL och astma.

Lungrapporten