Vi är den största oberoende finansiären av forskning inom hjärt-, kärl- och lungområdet i Sverige och presenterar löpande nyheter och pågående forskning inom hjärt-lungforskning och prevention – sjukdomsförebyggande forskning om hälsosamma vanor.

Du hittar även forskningsnyheter i våra olika rapporter, i nyhetsbrev och i vår medlemstidning Forskning för hälsa.

Tidningen Forskning för hälsa - för dig som är månadsgivare

Få tidningen Forskning för hälsa

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdom än av något annat. Som månadsgivare stödjer du forskningen långsiktigt och får varje nytt nummer av tidningen Forskning för hälsa exklusivt i brevlådan.

Bli månadsgivare nu
Kristina Sparreljung delar ut pris för Stora forskningsanslaget

Hjärt-Lungfondens forskningsanslag

Vi delar ut olika former av forskningsanslag. Forskningsrådet väljer ut ansökningarna som är mest relevanta och har störst chans att bli framgångsrika för patienter.

Läs om våra forskningsanslag