Vad är sömnapné?

Sömnapné är en folksjukdom som karaktäriseras av korta andningsuppehåll under sömnen.