Sömnapné - symtom och riskfaktorer

Sömnapné är en folksjukdom som karaktäriseras av korta andningsuppehåll under sömnen.

Vill du veta mer?

Ta del av både berättelser ur livet och forskningsnyheter om sömnapné.

Läs mer här

Dagens forskning är morgondagens vård

Så här vill Hjärt-Lungfonden förbättra livet för personer med sömnapné.

Se målen för 11 sjukdomar