Vad är sömnapné?

Sömnapné är en folksjukdom som karaktäriseras av korta andningsuppehåll under sömnen.

Forskningen behöver din hjälp - mer än någonsin

Hjärt-lungsjuka drabbas hårdare av covid-19 än andra. Vårt mål är att samla in 5 miljoner kronor till forskning om covid-19 och hjärt-lungsjukdom.

Stöd insamlingen