Vad är sömnapné?

Sömnapné är en folksjukdom som karaktäriseras av korta andningsuppehåll under sömnen.

Dagens forskning är morgondagens vård

Så här vill Hjärt-Lungfonden förbättra livet för personer med sömnapné.

Se målen för 11 sjukdomar