Sömnbrist kan orsaka hjärtsjukdom

Väckarklocka. Kvinna som ligger i sängen.

Publicerad: 2023-06-16 | Uppdaterad: 2023-08-31

Det finns en koppling mellan sömnsvårigheter (insomni) och dålig kondition, vilket i sin tur ökar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Sömnbrist har blivit en ny folksjukdom. Internationella undersökningar visar att sömnproblem numera är ett vanligt tillstånd i befolkningen. Cirka tio procent har svåra sömnproblem och 25 procent har lättare sömnproblem. Problemen är vanligare hos kvinnor och hos unga.

– Ungefär en tredjedel av alla svenskar lider av sömnsvårigheter. Kan vi förebygga hjärt-kärlsjukdom genom att hjälpa dem som drabbas att sova bättre har vi tagit ett viktigt steg i kampen mot sjukdomarna, säger Ding Zou, sömnforskare vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till en vetenskaplig artikel för forskning som fått stöd av Hjärt-Lungfonden.

Stor studie gav intressanta resultat

I undersökningen har forskarna tittat på konditionen hos 600 svenskar i medelåldern genom att mäta syreupptagningsförmågan under ett prov på testcykel. Deltagarna fick även fylla i ett frågeformulär om sina sömnvanor, och utrustades under en vecka med accelerometer – en sorts avancerad stegmätare som mäter såväl fysisk aktivitet som stillasittande.

Resultatet visar att de 32 procent av studiedeltagarna som hade sömnsvårigheter även hade sämre kondition än övriga deltagare, oberoende av faktorer som fysisk aktivitet, kroppssammansättning och livsstil. Forskning har tidigare visat en tydlig koppling mellan dålig kondition och en förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt.

– På 20 år har forskningen bidragit till att nästan halvera dödligheten i hjärt-kärlsjukdom. Tyvärr riskerar dagens levnadsvanor, till exempel stillasittandet, att bromsa den positiva utvecklingen. Den här studien visar att även sömnsvårigheter bör tas på största allvar och gör det förebyggande hälsoarbetet allt viktigare, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Om sömnsvårigheter

  • Insomni är ett samlingsbegrepp för sömnsvårigheter och omfattar svårigheter att somna, svårigheter att sova tillräckligt länge och generella problem med sömnkvaliteten trots att det finns förutsättningar för god sömn. 

  • Insomni förekommer ofta hos vuxna, framför allt hos kvinnor, och är vanligare ju äldre man blir. 

I dag finns tre huvudsakliga metoder för att motverka insomni: 

  • Bättre sömnhygien: att skapa bättre rutiner kring sin sömn. 

  • Kognitiv beteendeterapi: att reducera sin oro för att få bättre sömn. 

  • Medicin: för behandling av sömnbesvär.

Ikon av ett hjärta som symboliserar medlem

Visste du att?

  • Du kan få upp till 3 000 kr i skattereduktion för dina gåvor till Hjärt-Lungfonden. 

  • H.K.H. Prins Daniel är hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse.

  • Hjärt-Lungfonden finansierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet.

Källor

Beteenderåd vid insomni

https://janusinfo.se/nyheter/tidningenevidens/nr342022temapsykiskohalsa/3/beteenderadvidinsomni.5.7fc87cd9184b916ed355d40a.html


Insomnia and cardiorespiratory fitness in a middle-aged population: the SCAPIS pilot study. Sleep Breath.

Ding Zous vetenskapliga artikel: Zou D, Wennman H, Ekblom Ö, Grote L, Arvidsson D, Blomberg A, Torén K, Bergström G, Börjesson M, Hedner J. Insomnia and cardiorespiratory fitness in a middle-aged population: the SCAPIS pilot study. Sleep Breath. 2019 Mar;23(1):319-326. doi: 10.1007/s11325-018-1765-9. Epub 2018 Dec 13. PMID: 30547350; PMCID: PMC6418054.