Sömnundersökningar ska ge svar på ohälsa

Eva Lindberg, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, undersöker varför kvinnor och män drabbas av sömnapné ­- och kopplingen
till hjärt-kärlsjukdom.

Kvinnlig forskare i kavaj sittande i läderfåtölj

Forskning om sömnapné. Eva Lindberg är professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Eva Lindbergs forskning handlar främst om sömnapné, att kartlägga vilka som drabbas och vilken koppling det finns mellan sömnapné och hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom och det metabola syndromet men också om problem med andfåddhet. Sömnapné med upprepade andningsuppehåll under sömnen kan medföra dagsömnighet och kan på sikt orsaka hjärt-kärlsjukdomar.

- Under sömnen förändras andningsregleringen och hos vissa personer blir blodets syresättning sämre under natten. Målet med mitt nya forskningsprojekt är att undersöka vilken typ av sömnapné som är skadlig för att vi ska bli bättre på att diagnostisera sömnapné och för att kunna förebygga följdsjukdomar, säger hon.

Omfattande undersökningar

Eva Lindberg ska undersöka 400 män som ska få sin sömn och andning mätt. Tanken är att andningsuppehåll som förekommer ska beräknas för varje stadium under sömnen. De kommer dessutom att få genomföra en lungfunktionsundersökning och en undersökning av halskärlen med en speciell metod.

- Då kan vi se tidiga tecken på ateroskleros och i blodprov kan vi analysera ett stort antal proteiner. Vi kommer att analysera vilka sömnstadier som har starkast samband med kärlförändringar och skadliga proteiner i blodet, förklarar hon.

Livslång behandling

Eva Lindberg har i tidigare studier på kvinnor kunnat slå fast att sömnapné under ett visst sömnstadium, den så kallade REM-sömnen, är skadlig och leder till en viss typ av inflammation i blodet som på sikt kan orsaka ateroskleros. I sin nya studie vill hon försöka bekräfta sina tidigare resultat på män.

- Om det visar sig att vår hypotes stämmer kan det få stor betydelse för vilka patienter som bör erbjudas behandling. Eftersom sömnapné är väldigt vanligt förekommande i befolkningen och behandlingen är livslång kommer det att ha stor betydelse för patienten men också i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Om vi förstår mekanismerna hur sömnapné påverkar hjärta, blodkärl och metabolism kan vi identifiera vilka patienter som behöver behandling och undvika allvarliga följdsjukdomar, säger hon.

Eva Lindberg arbetar både som kliniker och forskare. En oslagbar kombination, menar hon.
- Jag har tillgång till två bra världar. Anslaget från Hjärt-Lungfonden är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta bedriva vår forskning om sömnapné och dess hälsoeffekter, avslutar hon.

Fakta

  • Namn: Eva Lindberg

  • Titel: professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

  • Beviljat belopp: 700 000 per år i tre år

  • Placering: Uppsala Universitet

Illustration av sömnapné

Om Sömnapné

Sömnapné är en folksjukdom och innebär att du får korta, upprepade andningsuppehåll när du sover. Andningsuppehållen stör sömnen och du blir ofta trött på dagarna.

Lär dig mer om Sömnapné