Tuberkulos - symtom och riskfaktorer

Tuberkulos, eller tbc, är en smittsam infektionssjukdom som framför allt angriper lungor men också andra organ.

Vill du veta mer?

Ta del av både berättelser ur livet och forskningsnyheter om tuberkulos.

Läs mer här

Dagens forskning är morgondagens vård

Så här vill Hjärt-Lungfonden förbättra livet för personer med tuberkulos.

Se målen för 11 sjukdomar