Vad är tuberkulos?

Tuberkulos, eller tbc, är en smittsam infektionssjukdom som framför allt angriper lungor men också andra organ.