Vad är tuberkulos?

Tuberkulos, eller tbc, är en smittsam infektionssjukdom som framför allt angriper lungor men också andra organ.

Dagens forskning är morgondagens vård

Så här vill Hjärt-Lungfonden förbättra livet för personer med tuberkulos.

Se målen för 11 sjukdomar