Elva forskningsmål

Hjärt-Lungfonden bekämpar vår tids stora folksjukdomar - hjärt- och lungsjukdomar. Dagens forskning är morgondagens vård. Det här är våra visionära mål för forskningen inom de sjukdomar vi bekämpar.