Barns hjärtfel - medfödda hjärtfel

Varje år föds cirka 1 000 barn i Sverige med en missbildning på hjärtat. Barn och ungdomar kan också drabbas av hjärtmuskelsjukdomar och rytmrubbningar.

Lilla Heddas hjärtfel fick pappan att skriva testamente

I avsnittet berättar en pappa om sin dotter Heddas medfödda hjärtfel. Dagens forskning ger morgondagens vård, och därför skriver många in Hjärt-Lungfonden i sitt testamente.

Lyssna på poddavsnittet