Barns hjärtfel – medfödda hjärtfel

Varje år föds knappt 2 000 barn i Sverige med en missbildning på hjärtat. Barn och ungdomar kan också drabbas av hjärtmuskelsjukdomar och rytmrubbningar.