Astma - symtom och riskfaktorer

Astma är en folksjukdom som beror på att luftrören är kroniskt inflammerade, vilket innebär att de är extra känsliga.

Vill du veta mer?

Ta del av både berättelser ur livet och forskningsnyheter om astma.

Läs mer här

Dagens forskning är morgondagens vård

Så här vill Hjärt-Lungfonden förbättra livet för personer med astma.

Se målen för 11 sjukdomar