Astma är en folksjukdom som beror på att luftrören är kroniskt inflammerade, vilket innebär att de är extra känsliga.

Forskare Jonas Erjefält

Vi vill få fram nästa generations läkemedel mot astma

Profesor Jonas Erjefält arbetar med att ta reda på mer om astma – för att kunna hitta nya behandlingar. Det behövs. Dagens mediciner är bara riktigt effektiva för 6 av 10 personer med astma.

Läs mer om forskningen
Illustration frågor om astma

Vanliga frågor

Har ärftligheten betydelse för allergisk astma? Är det vanligt att få astma som vuxen? Få svar på vanliga frågor om astma.

Frågor och svar om astma