Vad är astma?

Astma är en folksjukdom som beror på att luftrören är kroniskt inflammerade, vilket innebär att de är extra känsliga.

Dagens forskning är morgondagens vård

Så här vill Hjärt-Lungfonden förbättra livet för personer med astma.

Se målen för 11 sjukdomar