Vi vill få fram nästa generations läkemedel mot astma

Forskaren Jonas Erjefält. Barn som inhalerar astmamedicin.

Publicerad: 2023-03-31 | Uppdaterad: 2023-04-05

På senare tid har det blivit allt tydligare vilken komplex sjukdom astma är. Nu arbetar professor Jonas Erjefält med att ta reda på mer om sjukdomen – för att kunna hitta nya behandlingar. Det behövs. Dagens mediciner är bara riktigt effektiva för 6 av 10 personer med astma.

– Fram till ganska nyligen sågs astma som en enda sjukdom. Nu vet vi att det snarare handlar om flera olika typer av inflammationer som ger likartade symptom, säger Jonas Erjefält, professor i medicinsk inflammationsforskning vid Lunds universitet.  

Att astma är så mångskiftande kan vara en viktig förklaring till varför dagens astmamediciner inte fungerar så bra för vissa patienter. I vissa fall kanske medicinerna behandlar ”fel” sjukdomstyp. Därför vill Jonas Erjefält ta reda på mer om de olika typerna av astma.

Nya genombrott behövs

– Det är helt avgörande för att hitta nya sätt att behandla astma. Och det behövs verkligen nya genombrott. Ungefär 40 procent av alla med astma blir inte tillräckligt hjälpta av de behandlingar som finns i dag.  

Ungefär 40 procent av alla med astma blir inte tillräckligt hjälpta av de behandlingar som finns i dag.

Jonas Erjefält berättar att han och hans kollegor har samlat in lungvävnad i snart 20 år. Det är, av naturliga skäl, inte så lätt att få tag på – men helt nödvändigt för deras forskning.  

– Vi använder vävnaden för att studera de olika inflammationer som uppstår i astmalungan genom ett komplicerat samspel av reaktioner och immunceller. Tack vare en unik och mycket avancerad metod kan vi i detalj kartlägga hur immunförsvaret arbetar i våra andningsorgan.  

Många skulle kunna få friskare liv 

Jonas Erjefält hoppas att hans forskargrupp ska hitta tidigare okända mekanismer bakom astma, vilket i sin tur kan ge nya behandlingsidéer. Förhoppningsvis kan hans team också hitta metoder för att på ett enkelt sätt identifiera vilken astmavariant en enskild patient har. Det skulle möjliggöra mer skräddarsydd behandling.  

– I bästa fall kan vårt arbete leda till att personer med astma får både nya läkemedel och mer exakta diagnoser. Det vore väldigt värdefullt. Men det här är ett långsiktigt arbete och för att vi ska kunna fortsätta är stödet från Hjärt-Lungfonden väldigt viktigt.

Vill du också att forskningen ska ta fram nya behandlingar mot astma?

Stöd i så fall forskningen. Det tar bara någon minut att swisha. 50 kronor är en vanlig gåva men du väljer såklart själv vad du kan och vill bidra med.

Ditt mobilnummer

Ikon av ett hjärta som symboliserar medlem

Visste du att?

  • Du kan få upp till 3 000 kr i skattereduktion för dina gåvor till Hjärt-Lungfonden. 

  • H.K.H. Prins Daniel är hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse.

  • Hjärt-Lungfonden finansierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet.