Hjärtsvikt är en folksjukdom som drabbar 250 000 svenskar och som blir vanligare med högre ålder. Det är ett allvarligt tillstånd som ökar i världen och prognosen är sämre än för många cancersjukdomar.

Lars Lund forskare sitter i sjukhusrum

Billigt läkemedel kan bli resultatet av en stor studie

Ett läkemedel som kostar under en krona om dagen och som kan hjälpa tiotusentals svenskar, det kan bli resultatet av en stor studie.

Läs mer om forskningen