Hjärtsvikt - symtom och riskfaktorer

Hjärtsvikt är en folksjukdom som drabbar 250 000 svenskar och som blir vanligare med högre ålder. Det är ett allvarligt tillstånd som ökar i världen och prognosen är sämre än för många cancersjukdomar.

Vill du veta mer?

Ta del av både berättelser ur livet och forskningsnyheter om hjärtsvikt.

Läs mer här

Dagens forskning är morgondagens vård

Så här vill Hjärt-Lungfonden förbättra livet för personer som drabbats av hjärtsvikt.

Se målen för 11 sjukdomar