Vad är hjärtsvikt?

Hjärtsvikt är en folksjukdom som drabbar 250 000 svenskar och som blir vanligare med högre ålder. Det är ett allvarligt tillstånd som ökar i världen och prognosen är sämre än för många cancersjukdomar.

Dagens forskning är morgondagens vård

Så här vill Hjärt-Lungfonden förbättra livet för personer som drabbats av hjärtsvikt.

Se målen för 11 sjukdomar