Diabetes är inte ett utan flera olika tillstånd med olika orsaker. Den gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för hög eftersom kroppen inte kan bryta ned glukos (socker) från exempelvis mat på rätt sätt.

Vid typ 1-diabetes är det brist på insulin. Vid typ 2-diabetes föreligger höga insulinnivåer till följd av en nedsatt känslighet för insulin.

Nya kunskaper om diabetes kan stoppa dödliga hjärt-kärlsjukdomar

Forskaren Emma Ahlqvists team har gjort en viktig upptäckt – att typ 2-diabetes i själva verket består av fyra olika varianter. Här berättar hon om hur detta fynd kan bidra till att stoppa svåra hjärt-kärlsjukdomar hos många med diabetes.

Läs mer om forskningen