Diabetes är inte ett utan flera olika tillstånd med olika orsaker. Den gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för hög eftersom kroppen inte kan tillgodogöra sig energin från maten på rätt sätt.

Carl Johan Östgren vill förhindra hjärtsjukdom hos personer med diabetes

Människor med diabetes löper två till tre gånger så stor risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Carl Johan Östgren vill kartlägga sambandet mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom, och hitta sätt att förhindra att diabetiker drabbas.

Stöd forskningen om diabetes