Diabetes - symtom och riskfaktorer

Diabetes är inte ett utan flera olika tillstånd med olika orsaker. Den gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för hög eftersom kroppen inte kan tillgodogöra sig energin från maten på rätt sätt.

Dagens forskning är morgondagens vård

Så här vill Hjärt-Lungfonden förbättra livet för personer med diabetes.

Se målen för 11 sjukdomar

Hjärt-LungPodden - avsnitt 11 RÖRELSE

Hur kan det komma sig att svenska folket aldrig har suttit stilla så mycket som nu. Hur kan man enkelt motverka denna stillasittande och tickande bomb för folkhälsan? Podden bjöd in professor och överläkare Mai-Lis Hellénius för att få svar.

Lyssna på professorn