Våra forskningsanslag

Utdelning av Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare 2020. Foto Janerik Henriksson TT

"Forskning är nyckeln till effektivare behandlingsmetoder, bättre livskvalitet för de som drabbas - och på sikt vägen till en värld fri från hjärt- och lungsjukdom"

Gallringen av ansökningar om forskningsanslag är hård av såväl kvalitetsskäl som av ekonomiska skäl.

I genomsnitt brukar vi kunna bevilja runt en femtedel av ansökt forskningsstöd. Vi behöver därför samla in fler gåvor från människor och företag för att kunna öka satsningen på livsviktig forskning – den som bekämpar hjärt-lungsjukdom.

Forskningsrådet

Landets främsta experter och forskare inom hjärt-lungområdet samlas årligen och föreslår anslagsfördelningen.

Om Forskningsrådet

Är du forskare och vill ansöka om pengar till ditt forskningsprojekt?

Vi finansierar forskning av hög kvalitet och välkomnar ansökningar inom hjärta-kärl och lunga. På Hjärt-Lungfondens forskningswebb kan du ansöka om pengar till forskningsprojekt och ta del av beslut på dina tidigare ansökningar.

Sök forskningsanslag här