Våra forskningsanslag

Utdelning av Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare 2020
Utdelning av Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare 2020. Foto Janerik Henriksson TT

Forskning är nyckeln till effektivare behandlingsmetoder, bättre livskvalitet för de som drabbas och på sikt vägen till en värld fri från hjärt- och lungsjukdom.

Gallringen av ansökningar om forskningsanslag är hård av såväl kvalitetsskäl som av ekonomiska skäl. I genomsnitt brukar vi kunna bevilja runt en femtedel av ansökt forskningsstöd. Vi behöver därför samla in fler gåvor från människor och företag för att kunna öka satsningen på livsviktig forskning – den som bekämpar hjärt-lungsjukdom.

Hur fungerar vår bedömningsprocess?

Hjärt-Lungfonden stödjer flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid Sveriges universitet och universitetssjukhus. Läs mer om hur vår bedömningsprocess för forskningsanslag fungerar.

Se hur det fungerar
Flicka leker med anatomidocka

Är du forskare och vill ansöka om pengar till ditt forskningsprojekt?

Vi finansierar forskning av hög kvalitet och välkomnar ansökningar inom hjärta-kärl och lunga. På Hjärt-Lungfondens forskningswebb kan du ansöka om pengar till forskningsprojekt och ta del av beslut på dina tidigare ansökningar.

Sök forskningsanslag här
Hjärt-Lungfondens forskningsråd

Forskningsrådet

Landets främsta experter och forskare inom hjärt-lungområdet samlas årligen och föreslår anslagsfördelningen.

Om Forskningsrådet