Våra forskningsanslag

Utdelning av Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare 2020. Foto Janerik Henriksson TT

Gallringen av ansökningar om forskningsanslag är hård av såväl kvalitetsskäl som av ekonomiska skäl.

I genomsnitt brukar vi kunna bevilja runt en femtedel av ansökt forskningsstöd. Vi behöver därför samla in fler gåvor från människor och företag för att kunna öka satsningen på livsviktig forskning – den som bekämpar hjärt-lungsjukdom.

"Forskning är nyckeln till effektivare behandlingsmetoder, bättre livskvalitet för de som drabbas - och på sikt vägen till en värld fri från hjärt-lungsjukdom"

Forskningsanslag

Stora forskningsanslaget

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor är det största anslaget i Sverige inom hjärt-lungsjukdom. Ansökningarna granskas av en nordisk bedömningskommitté.

Mer om anslaget

Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare

Vi vill främja återväxten av yngre forskare som är under 40 år. Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare är på sex miljoner kronor och fördelas över tre år.

Mer om anslaget

Hjärt-Lungfondens preventionsanslag

Preventionsanslaget, som delas ut tillsammans med Syskonen Inger och Sixten Norheds Stiftelse, är mest inriktat på matvanor och fysisk aktivitet - såväl primär som sekundär prevention.

Läs om forskningen

För forskare

Ansök om pengar till forskning

På Hjärt-Lungfondens forskningswebb kan du ansöka om medel, ta del av beslut på tidigare ansökningar, skicka in din årsrapport samt ändra personliga uppgifter.

Forskare ansöker här

Forskningsråd

Landets främsta experter och forskare inom hjärt-lungområdet samlas årligen och föreslår anslagsfördelningen.

Om Forskningsrådet