Våra anslag

Våra forskningsanslag

Utdelning av Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare 2020. Foto Janerik Henriksson TT

Gallringen av ansökningar om forskningsanslag är hård av såväl kvalitetsskäl som av ekonomiska skäl.

I genomsnitt brukar vi kunna bevilja runt en femtedel av ansökt forskningsstöd. Vi behöver därför samla in fler gåvor från människor och företag för att kunna öka satsningen på livsviktig forskning – den som bekämpar hjärt-lungsjukdom.

"Forskning är nyckeln till effektivare behandlingsmetoder, bättre livskvalitet för de som drabbas - och på sikt vägen till en värld fri från hjärt-lungsjukdom"

Forskningsanslag

Stora forskningsanslaget

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor är det största anslaget i Sverige inom hjärt-lungsjukdom. Ansökningarna granskas av en nordisk bedömningskommitté.

Mer om anslaget

Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare

Vi vill främja återväxten av yngre forskare som är under 40 år. Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare är på sex miljoner kronor och fördelas över tre år.

Mer om anslaget

SCAPIS – En världsunik studie

Vem är frisk och vem bär på risk? Vår största forskningssatsning heter SCAPIS, och vi är studiens huvudfinansiär.

Läs mer om SCAPIS

För forskare

Ansök om pengar till forskning

På Hjärt-Lungfondens forskningswebb kan du ansöka om medel, ta del av beslut på tidigare ansökningar, skicka in din årsrapport samt ändra personliga uppgifter.

Forskare ansöker här

Andra former av anslag

Länk till ansökan för samtliga former av anslag finns längst ner.

Projektbidrag

Bidrag till forskningsprojekt kan sökas för en projektperiod om ett till tre år och för ändamål som specificerats i ansökan.

Forskartjänster

Vi ger bidrag till ett begränsat antal treåriga forskartjänster för forskare med docentkompetens.

Forskarmånader

Anslag till forskarmånader ger forskare möjlighet till forskningstid för doktorander och disputerade.

Övriga anslagsformer

Utlandsstipendium, återvändarbidrag, resebidrag, utbildningsstöd, vetenskapliga möten.

Länk till ansökan

Forskare ansöker här

Forskningsråd

Landets främsta experter och forskare inom hjärt-lungområdet samlas årligen och föreslår anslagsfördelningen.

Om Forskningsrådet