Våra anslag

Gallringen av ansökningar är hård av såväl kvalitetsskäl som av ekonomiska skäl.

I genomsnitt brukar vi kunna bevilja runt en femtedel av ansökt forskningsstöd. Hjärt-Lungfonden behöver därför samla in fler gåvor från människor och företag för att kunna öka satsningen på livsviktig forskning: den som bekämpar hjärt-lungsjukdom.

Från stora till mindre forskningsanslag

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor är det största anslaget i Sverige inom hjärt-lungsjukdom. Ansökningarna granskas av en nordisk bedömningskommitté.

Läs mer om utdelningen

Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare

Hjärt-Lungfonden vill främja återväxten av yngre forskare som är under 40 år. Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare är på sex miljoner kronor och fördelas över tre år.

Läs mer om utdelningen

Världsunika studien SCAPIS

Vem är frisk och vem bär på risk? Hjärt-Lungfondens största forskningssatsning heter SCAPIS, och vi är studiens huvudfinansiär.

Läs mer om studien

Ansök om pengar till forskning

På Hjärt-Lungfondens forskningswebb kan du ansöka om medel, ta del av beslut på tidigare ansökningar, skicka in din årsrapport samt ändra personliga uppgifter.

Forskare ansöker här

"Forskning är nyckeln till effektivare behandlingsmetoder, bättre livskvalitet för de som drabbas - och på sikt vägen till en värld fri från hjärt-lungsjukdom"

Forskningsråd

Landets främsta experter och forskare inom hjärt-lungområdet samlas årligen och föreslår anslagsfördelningen.

Läs mer om Forskningsrådet