Unika cellfynd kan minska lidandet för personer med svår astma

Mottagare av Stora anslaget 2024, Jenny Mjösberg

Publicerad: 2024-06-03 | Uppdaterad: 2024-06-03

Cirka 40 000 svenskar lever med svår astma som orsakar stort lidande. Nu har forskare upptäckt en specifik cell som tros spela en stor roll vid icke-allergisk astma. Genom att undersöka dessa celler vidare finns möjligheter att optimera användandet av läkemedel och minska lidandet för personer med svår astma.

– Min forskargrupp har gjort spännande upptäckter i lungans lymfocytsystem, bland annat av så kallade medfödda lymfoida celler (ILCs) typ 2 som, tillsammans med T celler, tros spela en stor roll vid icke-allergisk astma, säger Jenny Mjösberg, professor vid Karolinska Institutet, mottagare av Hjärt-Lungfondens Stora Forskningsanslag 2024.

Vill optimera användandet av läkemedel

Omkring 800 000 personer i Sverige lever med astma. Ca 40 000 av dessa lider av svår astma, globalt uppgår siffran till cirka 16 miljoner människor. Svår astma orsakar stort lidande för individen. Det finns därför ett stort behov av ökad kunskap om sjukdomen och förbättrade behandlingar.

Jenny Mjösberg, professor vid Karolinska Institutet, tilldelas nu Hjärt-Lungfondens Stora Forskningsanslag 2024 på 15 miljoner kronor för fortsatta studier av de unika cellfynden.

– I Sverige lever många med svår astma och det saknas idag botande behandling. Jenny Mjösbergs forskning har potential att optimera användandet av läkemedel och minska lidandet för de här personerna, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

H.K.H. Prins Daniel, Jenny Mjösberg, professor vid Karolinska Institutet, mottagare av Hjärt-Lungfondens Stora Forskningsanslag 2024, Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

H.K.H. Prins Daniel, Jenny Mjösberg, professor vid Karolinska Institutet, mottagare av Hjärt-Lungfondens Stora Forskningsanslag 2024, Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Studerar patienter med svår astma

Genom etablerade samarbeten med kliniska forskare på Svår-Astma-Centrum på Karolinska Universitetssjukhuset kommer forskargruppen att kartlägga vita blodkroppar i unika lungvävnadsprover från personer med svår astma.

Vävnadsproverna från personer med svår astma undersöks och kan komma att identifiera sjukdomskopplade lymfocyter vars funktion kommer att undersökas i provrör, och dess förekomst kommer att undersökas i större grupper av patienter med svår astma, både före och under behandling med biologiska läkemedel.

Fakta om astma

  • Astma är en sjukdom som beror på att luftrören är kroniskt inflammerade. När luftvägarna utsätts för retande eller allergiframkallande ämnen i luften, eller när födan framkallar en allergisk reaktion uppstår kramp i den glatta muskulaturen runt luftrören, som också blir inflammerade och svullna.

  • Vanliga symptom är återkommande perioder av hosta, väsande och pipande andning, tryckkänsla över bröstet, andnöd samt ångest i samband med anfallen.

  • Omkring 800 000 personer i Sverige lever med astma. Mellan 15 och 25 procent av dessa uppnår inte en god astmakontroll, vilket kan innebära stora problem i vardagen.

  • Ungefär 160 000 barn och ungdomar i Sverige beräknas ha astma.

  • Närmare 150 personer avlider i astma varje år.

Forskning om astma

Forskningsframgångar: Tack vare forskningen har många av de riskfaktorer som ligger bakom astma identifierats, medan andra har omprövats. Nya behandlingar har utvecklats och dödligheten i astma har minskat med närmare hälften sedan millennieskiftet.

Forskningens utmaningar: Att identifiera markörer för astma, utveckla nya läkemedelsbehandlingar, utveckla kunskaperna om kopplingen mellan astma i barndomen och nedsatt lungfunktion i vuxen ålder, bli bättre på att förebygga försämringsperioder för astmapatienter samt att utveckla råden kring levnadsvanor för astmasjuka.

Hjärt-Lungfondens visionära forskningsmål: Att bättre förstå hur olika typer av astma uppkommer, förbättra diagnostiken samt utveckla och individanpassa behandlingar som förbättrar livskvaliteten för de drabbade.

Medicinsk illustration på lungor och astma

Lär dig mer om Astma

Minst 800 000 människor i Sverige lider av astma. Men med rätt medicinering kan många ändå leva ett nästan normalt liv.

Astma – Symtom och riskfaktorer
Kristina Sparreljung delar ut pris för Stora forskningsanslaget

Hjärt-Lungfondens forskningsanslag

Vi delar ut olika former av forskningsanslag. Forskningsrådet väljer ut ansökningarna som är mest relevanta och har störst chans att bli framgångsrika för patienter.

Läs om våra forskningsanslag