Forskningsrådet – ett särskilt organ för bedömning av forskningsansökningar

Hjärt-Lungfondens forskningsråd bedömer, tillsammans med en grupp sakkunniga experter, ansökningar om forskningsstöd som inkommer till oss. Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag är ett undantag, vad gäller detta anslag bedöms av ansökningarna en nordisk bedömningskommitté. 

Hjärt-Lungfondens forskningsråd 2022. Foto: Anna Molander

Forskningsrådet 2022

Anna Molander

Övre raden, från vänster: Bo Norrving, Magnus Ekström, Tomas Lindahl, Anders Lindén, Lena Palmberg, Per Eriksson, Magnus Sköld, Rebecka Hultgren, Bengt Johansson, Eva Lindberg, Anne Lindberg. Nedre raden, från vänster: Marie Wahren Herlenius, Hannu Kankaanranta, Gunilla Westergren Thorsson, John Pernow, Cecilia Linde, Gustav Smith, Marju Orho Melander.

Styrelsen är beslutsfattare

Rådet lämnar förslag på anslagsfördelning till Hjärt-Lungfondens styrelse som fattar beslut om tilldelning av medel. Forskningsrådet har delegationsrätt att ta beslut om resebidrag, kompetensstöd för vårdpersonal och stipendium för forskning utomlands. Rådet arbetar efter en strukturerad poängsättningsmodell där kvalitet och nytänkande är viktiga faktorer.

Välrenommerade forskningsledamöter

Forskningsrådets ledamöter sitter på bestämda mandatperioder och utses på förslag från de medicinska fakulteterna på landets universitet samt från Svenska Läkaresällskapet. Hjärt-Lungfondens forskningsråd har en mycket bred kompetens inom de forskningsområden som Hjärt-Lungfonden stöder. Rådet består av 24 välrenommerade forskare från flera olika universitet i Sverige.

Hjärt-Lungfondens forskningsråd 2022. Foto: Anna Molander

Forskningsrådet 2022

Anna Molander

Frågor och svar

Här samlar vi de vanligaste frågorna om vår verksamhet och den forskning vi finansierar.

Få svar på dina frågor