Om effekterna av postcovid på blodkärlen

Vår brittiska branschkollega British Heart Foundation (BHF) har genom Dr Phoebe Kitscha, research advisor, publicerat uppdaterad information om effekterna av postcovid på blodkärlen, som vi i överenskommelse med BHF nu kan presentera här, på svenska:

Publicerad: Juni 2023 |

Frågor och svar

Ge en gåva - ikon

Var med och bidra till nya forskningsgenombrott!

Skänk en valfri gåva och var med i kampen mot hjärt- och lungsjukdomar. Med hjälp av din gåva kan fler få ett längre och friskare liv.

Stöd forskningen om covid-19
Ikon som visar forskningens framsteg.

Fakta: Postcovid

  • Personer som har haft covid-19-infektion kan drabbas av en långvarig symtombild med olika typer av funktionsnedsättningar som följd.

  • Drabbade upplever allt från kraftig trötthet, andfåddhet och hjärtklappning till ångest och depression. En del får inte tillbaka lukt och smak och det är vanligt med koncentrations- och minnesproblem.

  • Omkring 36 000 personer i Sverige fick diagnosen postcovid mellan oktober 2020 och oktober 2021, enligt Socialstyrelsen.

Läs mer om postcovid >