Forskningens resultat

Hjärt-kärlforskningens genombrott de senaste 30 åren har haft stor påverkan på såväl den totala dödligheten som på den förväntade livslängden. 

Hjärtforskningens största framsteg under fyra decennier

Bättre diagnoser, bättre behandlingsmetoder och fler som överlever. Professor Jan Nilsson berättar om hjärtforskningens framsteg de senaste 35 åren.

Läs om hjärtforskningens framsteg

Forskning omsatt i sjukvård

För alla som lever med hjärt-lungsjukdom har forskningens genombrott genom åren lett till bättre vård.

Forskningens stora genombrott

Effektrapporten 2020

I vår årliga effektrapport redovisar vi de långsiktiga effekterna av vårt arbete. Läs om forskning som räddar liv.

Läs Effektrapporten 2020

Vi finns till för de hjärt- och lungsjuka

Rekordmånga människor i Sverige lever med hjärt-kärlsjukdom. 1.3 miljoner lever med lungsjukdom. Därför är forskningen viktigare än någonsin.

Långsiktiga effekter av forskning