Hjärt-kärlforskningens genombrott de senaste 30 åren har haft stor påverkan på såväl den totala dödligheten som på den förväntade livslängden. 

Professor Jan Nilsson

Hjärtforskningens största framsteg under fyra decennier

Bättre diagnoser, bättre behandlingsmetoder och fler som överlever. Professor Jan Nilsson berättar om hjärtforskningens framsteg de senaste 35 åren.

Hjärtforskningens framsteg
Effektrapporten

Effektrapporten

I vår årliga effektrapport redovisar vi de långsiktiga effekterna av vårt arbete. Läs om forskning som räddar liv.

Ta del av Effektrapporten
Människor i sjukhusmiljö

Forskning omsatt i sjukvård

För alla som lever med hjärt-lungsjukdom har forskningens genombrott genom åren lett till bättre vård.

Forskningens stora genombrott

Så mycket kostar hjärt-kärlsjukdomarna

Hjärt-kärlforskningens övergripande effekter och de samlade kostnaderna för hjärt-kärlsjukdom har mätts i ett antal rapporter från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE).

Läs mer här