Sköterska mäter blodtryck

Betablockerare lugnar hjärtat

Tack vare den skotske vetenskapsmannen James Black har man sedan 1962 kunnat sänka blodtrycket med hjälp av betablockerare.

Mer om betablockerare
Medicinsk illustration som visar PCI

PCI – en ballong för liv

Tekniken att vidga ett igentäppt kranskärl med en ballong har starkt bidragit till den minskade dödligheten i hjärtinfarkt i bland annat Sverige.

PCI– en ballong för liv

Rätt rytm med pacemaker

Den implanterbara pacemakern är en svensk uppfinning som gör det möjligt för miljontals människor att leva ett normalt liv. Den första pacemakern som opererades in hade tillverkats av den svenske läkaren och ingenjören Rune Elmqvist.

Om pacemakern
Professor Jan Nilsson

Hjärtforskningens största framsteg under fyra decennier

Bättre diagnoser, bättre behandlingsmetoder och fler som överlever. Professor Jan Nilsson berättar om hjärtforskningens framsteg de senaste 35 åren.

Hjärtforskningens framsteg
Hjärt-Lungfonden 120 år

120 år i kampen mot våra största folksjukdomar

Hjärt-Lungfonden grundades 1904 som Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos, med målet att bekämpa tuberkulos. Idag är målet att besegra vår tids största folksjukdomar, hjärt- och lungsjukdomar.

Milstolpar i vår historia