Forskningsgenombrott

Betablockerare lugnar hjärtat

Tack vare den skotske vetenskapsmannen James Black har man sedan 1962 kunnat sänka blodtrycket med hjälp av betablockerare.

Läs mer om betablockerare

PCI – en ballong för liv

Tekniken att vidga ett igentäppt kranskärl med en ballong har starkt bidragit till den minskade dödligheten i hjärtinfarkt i bland annat Sverige.

PCI– en ballong för liv

Rätt rytm med pacemaker

Den implanterbara pacemakern är en svensk uppfinning som gör det möjligt för miljontals människor att leva ett normalt liv. Den första pacemakern som opererades in hade tillverkats av den svenske läkaren och ingenjören Rune Elmqvist.

Läs mer om pacemakern

Genombrott i kronologisk ordning

1905 – Kampen mot lungsoten

1906 – EKG – profilen av ett hjärtslag

1921 – Tuberkulosvaccinets genombrott

1928 – En andra andning för lungsjuka

1929 – Hjärtkateterisering

Från tuberkulos till KOL

1953 – Bilden av ett hjärta

1954 – Banbrytande för thoraxkirurgin

1958 – Rätt rytm med pacemaker

1962 – Betablockerare lugnar hjärtat

1970 – Bypassoperation

1984 – Hjärttransplantation

1987 – PCI – en ballong för liv

1994 – En epokgörande 4S-studie

1999 – FRISC II öppnade för modern infarktvård

2002 – Klaffbyte med kateter

Även små barn med hjärtfel överlever

2011 - Barnhjärtvården förbättras med Gertrud

SCAPIS ringar in frisk och risk

Hjärtforskningens största framsteg under fyra decennier

Bättre diagnoser, bättre behandlingsmetoder och fler som överlever. Professor Jan Nilsson berättar om hjärtforskningens framsteg de senaste 35 åren.

Läs om hjärtforskningens framsteg