Forskningsgenombrott

Betablockerare lugnar hjärtat

Tack vare den skotske vetenskapsmannen James Black har man sedan 1962 kunnat sänka blodtrycket med hjälp av betablockerare.

Läs mer om betablockerare

PCI – en ballong för liv

Tekniken att vidga ett igentäppt kranskärl med en ballong har starkt bidragit till den minskade dödligheten i hjärtinfarkt i bland annat Sverige.

Läs mer om PCI

Rätt rytm med pacemaker

Den implanterbara pacemakern är en svensk uppfinning som gör det möjligt för miljontals människor att leva ett normalt liv. Den första pacemakern som opererades in hade tillverkats av den svenske läkaren och ingenjören Rune Elmqvist.

Läs mer om pacemakern

Genombrott i kronologisk ordning

2011 - Barnhjärtvården förbättras med Gertrud

Hjärtforskningens största framsteg under fyra decennier

Bättre diagnoser, bättre behandlingsmetoder och fler som överlever. Professor Jan Nilsson berättar om hjärtforskningens framsteg de senaste 35 åren.

Läs om hjärtforskningens framsteg