1984 – Hjärttransplantation

Det är över 30 år sedan den första hjärttransplantationen genomfördes i Sverige men tekniken har funnits i 45 år.

"På lördagen var jag en okänd sydafrikansk kirurg, på måndagen var jag världsberömd."

Orden är doktor Christiaan Barnards. Den 3 december 1967 utförde han den första hjärttransplantationen på en människa. Platsen var Groote Schuur Hospital i sydafrikanska Kapstaden och patienten var en svårt hjärtsjuk 55-årig man vid namn Louis Washkansky. Hjärttransplantationen lyckades, men en dryg vecka senare avled patienten i dubbelsidig lunginflammation. Hans immunförsvar hade försvagats till följd av de läkemedel han fick för att förhindra avstötning av det främmande hjärtat.

Under 1968 utfördes ett hundratal hjärttransplantationer runt om i världen, men de flesta patienterna dog, främst på grund av avstötning eller infektioner. Först tio år senare hade metoderna för hjärttransplantationer utvecklats och förfinats så att ettårsöverlevnaden stigit från 22 procent till 65 procent. I dag är ettårsöverlevnaden i Sverige cirka 90 procent och tioårsöverlevnaden 60 procent.

Den första svenska hjärttransplantationen

I Sverige skulle det dröja till 1984 innan den första hjärttransplantationen genomfördes. Ingreppet skedde på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg på själva midsommarafton av Eva Berglin och hennes make Göran William-Olsson – och donatorshjärtat var utländskt. Det var först 1988 som Sverige införde begreppet hjärndöd och på så vis skapade förutsättningar för hjärttransplantationer med svenska donatorer.

Det är framför allt personer med mycket svår och icke behandlingsbar hjärtsvikt som transplanteras. Dessa får bokstavligt talat ett nytt liv och kan i regel leva som vanligt igen. Avgörande för ett gott resultat på lång sikt är att man lyckas förhindra komplikationer som avstötning, infektioner och negativa effekter av de läkemedel patienten måste ta för att förhindra avstötning.

Hjärtpumpar

Tidigare avled många patienter medan de stod på väntelistan för hjärttransplantation men tack vare utvecklandet av så kallade hjärtpumpar har dödligheten i väntan på ingreppet minskat drastiskt, från 10-15 procent för tio år sedan till 4-5 procent i dag.

Sedan den 1 januari 2011 utförs hjärttransplantationer endast på Sahlgrenska i Göteborg och på Skånes universitetssjukhus i Lund. Antalet hjärttransplantationer är mellan 20 och 40 per år.

Hjärttransplantationer genom tiderna

1958 - Norman Shumway och Richard Lower på Stanforduniversitetet i USA genomför lyckade hjärttransplantationer på hundar.

1967 - Christiaan Barnard utför den första hjärttransplantationen på människa.

1980 - Den första svensken, 18-årige Matti, får ett nytt hjärta på Stanford. Han avled efter fem veckor.

1984 - Den första svenska hjärttransplantationen äger rum i Göteborg.

1988 - Hjärndödbegreppet införs i Sverige.

1990-talet - Hjärtpumpar utvecklas som hjälper patienter med svår hjärtsvikt att överleva i väntan på hjärttransplantation.

Foto: Anders Arhammar, en av deltagarna i vår bildtävling Bilden av ett hjärta.

Milstolpar inom forskningen

Bättre diagnoser, bättre behandlingsmetoder och fler som överlever. Hjärt-kärlforskningens genombrott de senaste 30 åren har haft stor påverkan på såväl den totala dödligheten som på den förväntade livslängden.

Forskningens stora genombrott