Milstolpar i vår historia

Hjärt-Lungfonden första hedersordförande kronprins Gustaf (1904-1912) gjorde ett upprop till Sveriges befolkning ”att med till buds stående medel verka för bekämpandet av tuberkulosen som folksjukdom i vårt land”.

Äldre bild som visar lungröntgen för att hitta tuberkulos

I skärmbildsbussar och på skärmbildsbyrån i Stockholm gjordes miljontals med undersökningar på 30- och 40-talet i i jakten på tbc.

Vår organisation grundades redan 1904 under namnet Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos. Då var målet att bekämpa den stora folksjukdomen tuberkulos. Idag arbetar vi för att besegra vår tids största folksjukdomar, hjärt- och lungsjukdomar.

Hjärt-Lungfondens Hedersordförande genom tiderna

1904 – 1912 KRONPRINS GUSTAF (sedermera Gustaf V)

1912 – 1950 KRONPRINS GUSTAF ADOLF (sedermera Gustaf VI Adolf)

1950 – 1965 DROTTNING LOUISE

1965 – 1971 GREVINNAN ESTELLE BERNADOTTE AF WISBORG

1971 – 2014 PRINSESSAN CHRISTINA

2014 – PRINS DANIEL

1904 – Hjärt-Lungfonden grundas som Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos. Vi börjar sälja julmärken för 2 öre styck, försäljningen inbringar 117 000 kronor.

1905 – Den första dispensären (sjukvårdsinrättning med uppgift att spåra tuberkulos) startas i Uppsala med stöd från oss. Den följs av flera andra. Vår informationsverksamhet fokuserar på hygien i hemmet, budskapet är "Renlighet och frisk luft är fiender till lungsoten".

1942 – Vi köper in den första skärmbildsbussen. Under fem år genomförs 3 miljoner skärmbildsundersökningar runt om i landet för att upptäcka tbc.

1951 – Hjärt-Lungfonden finansierar ett operationslag som under tio års tid reser ut till olika sanatorier och genomför revbensoperationer.

1956 – Forskning leder fram till vaccin mot tbc samtidigt som dödlighet i hjärtsjukdom ökar kraftigt. Vi gör ett tillägg i vårt namn: Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos och andra folksjukdomar.

1977 – Beslut tas att huvuddelen av de insamlade pengarna ska användas till klinisk forskning om hjärt- och lungsjukdomar.

1987 – Vi ändrar namn till Hjärt-Lungfonden, Svenska Nationalföreningen mot hjärt- och lungsjukdomar.

1990 – Vi stödjer utvecklingen av nationella sjukdomsregister som kommer att betyda mycket för forskningen (till exempel Riks-Hia, hjärtintensivvård).

1994 – Samtliga årgångar av våra populära julmärken återtrycks till försäljning. Under 90 år har märkena inbringat stora summor till hjärt-lungforskningen. Samma år instiftar vi Lars Werkö-priset som tilldelas en forskare för banbrytande insatser.

1998 – Hjärt-Lungfonden tar initiativ till att underlätta enkel motion genom promenadslingan Hälsans Stig.

2003 – 85 000 fjärdeklassare deltar i vår satsning Pelle Pump. Pelle Pump vill genom kunskap, rörelse och lek ge barnen redskap för att må bra hela livet.

2008 – Barnhjärtkliniker utrustas med 3D-ultraljudsmaskiner. Hjärtfel kan nu upptäckas och utredas redan hos fostret.

2010 – Många 65-åringar som 1980 skulle ha avlidit i hjärtinfarkt överlever, tack vare framsteg inom den medicinska forskningen. De kan också förvänta sig minst tolv extra levnadsår.

2011 – Tack vare gåvor från svenska folket kan Hjärt-Lungfonden installera Gertrud, ett världsunikt nätverk för barnhjärtvård.

2014 – SCAPIS-studien startar i Sverige Sex svenska universitet och universitetssjukhus går samman för att bygga världens djupaste data-, bild- och biobank med syfte att på sikt kunna förutse och förhindra hjärt-lungsjukdom.

Frågor och svar

Här samlar vi de vanligaste frågorna vi brukar få om vår verksamhet och den forskning vi finansierar.

Här får du svar på vanliga frågor