Även små barn med hjärtfel överlever

Barnhjärtsjukvården har gjort stora framsteg och överlevnaden har ökat dramatiskt under de senaste decennierna.

Flicka som visar sitt ärr efter hjärtoperation

Precis som övrig hjärtsjukvård har barnhjärtsjukvården gjort stora framsteg under de senaste 40 åren. Detta har resulterat i en stadigt växande grupp vuxna med medfödda hjärtfel, en kategori patienter som förr nästan inte existerade eftersom barnen avled innan de hann uppnå vuxen ålder.

Utvecklandet av operationsmetoder, men kanske i ännu högre grad bildteknik har varit avgörande för den framgångsrika utvecklingen. På bildtekniksidan är det ultraljud och magnetkamera – på senare år i 3D – som gjort det möjligt att snabbt ställa korrekta diagnoser.

Så många barn överlever medfödda hjärtfel  

Den oerhörda utvecklingen tydliggörs bäst när man tittar på överlevnadssiffrorna för barn med olika typer av medfödda hjärtfel.

  • 1960 överlevde 85 procent av barnen med förmaksseptumdefekt, hål mellan förmaken, sin 20-årsdag. År 2000 var siffran 97 procent.

  • 1960 uppnådde 55 procent av barnen med ventrikelseptumdefekt, hål mellan kamrarna, 20 år. År 2000 var siffran 97 procent.

  • Av de barn som 1960 föddes med coarctatio aortae, en förträngning av den övre delen av kroppspulsådern, uppnådde 65 procent 20 år. År 2000 var motsvarande siffra 95 procent.

  • Av de barn som 1960 föddes med transposition av de stora artärerna, vilket innebär att kropps- och lungpulsådern har bytt plats, överlevde 20 procent sin 20 års-dag. I dag gör 90 procent det.

Hypoplastisk vänsterkammarsyndrom är en form av det som kallas enkammarhjärta. I regel är aortaklaffen förträngd samtidigt som övre delen av kroppspulsådern samt vänster förmak och kammare är kraftigt underutvecklade. 

1960 överlevde inga barn som föddes med detta hjärtfel. År 2000 överlevde 60 procent sin 20-årsdag och i dag är siffran cirka 75 procent.

Allt fler klarar en hjärtoperation och uppnår vuxen ålder 

Sammanfattningsvis kan konstateras att trots att allt svårare hjärtfel opereras är överlevnaden i samband med ingreppet så hög som 98 procent, jämfört med 88 procent i början av 1990-talet.

Överlevnaden till vuxen ålder efter hjärt­operation i barndomen uppskattas till drygt 95 procent om barnets hjärta har två kamrar och 75 procent om barnet bara har en hjärtkammare.

Var med och bidra till nya forskningsgenombrott!

Skänk en valfri gåva och var med i kampen mot hjärt- och lungsjukdomar. Med hjälp av din gåva kan fler få ett längre och friskare liv.

Stöd forskningen
Kvinna i forskningslaboratorium

Milstolpar inom forskningen

Bättre diagnoser, bättre behandlingsmetoder och fler som överlever. Hjärt-kärlforskningens genombrott de senaste 30 åren har haft stor påverkan på såväl den totala dödligheten som på den förväntade livslängden.

Forskningens stora genombrott