Långsiktiga effekter forskning

150 000 liv har räddats

Framsteg och resultat, som är direkt kopplade till Hjärt-Lungfondens mål, mäts bland annat i rapporter från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE). 

I IHE-rapporterna har Hjärt-Lungfonden kunnat visa hur många dödsfall i hjärtinfarkt och annan hjärtsjukdom som har förhindrats eller skjutits upp tack vare medicinsk forskning.

Hjärtforskningens värde

Tack vare medicinsk forskning och livsstilsförändringar har, enligt IHE, drygt 150 000 liv räddats i Sverige under en period av 30 år. Omsatt i pengar betyder det att samhället har sparat 800 miljarder under samma tid.

Forskningen ger fler friska år

En 65-årig man som 1980 skulle ha avlidit i sin hjärtinfarkt, men som 2010 överlevde tack vare forskning, kan förvänta sig 12 extra levnadsår enligt IHE. Motsvarande siffra för kvinnor är 14 år.