260 000 liv har räddats på 40 år

Hjärt-Lungfonden mäter framsteg och resultat, som är direkt kopplade till fondens mål, i rapporter från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE). Tre nya rapporter presenterades 2021. Här nedan kan du ladda ned IHE-rapporterna eller korta faktablad med det viktigaste från dem.

Forskningen har gett hjärtsjuka längre liv

I IHE-rapporterna har Hjärt-Lungfonden bland annat kunnat visa hur många dödsfall i hjärtsjukdom som har förhindrats eller skjutits upp tack vare medicinsk forskning. Det totala antalet förhindrade eller uppskjutna dödsfall uppgår till 723 600 mellan åren 1980 och 2019. Av dessa beräknas 260 500 vara direkt kopplade till framsteg inom forskning.

Mätt i pengar uppgår de hälsovinster som forskningen medfört till mellan 497 och 995 miljarder kronor under samma tidsperiod.

En 67-årig man som 1980 skulle ha dött i en hjärtinfarkt kan idag förvänta sig 13 extra levnadsår. Motsvarande siffra för en 67-årig kvinna är 15 år.

Så mycket kostar hjärtsjukdom

IHE har också uppskattat den totala samhällskostnaden för hjärt-kärlsjukdom till 60,2 miljarder kronor under 2019. Enligt IHE orsakades 35 procent av dessa kostnader av våra levnadsvanor, där ohälsosamma matvanor är den faktor som orsakar mest hjärt-kärlsjukdom på populationsnivå.