I princip allt vi vet idag om riskfaktorer, diagnostiska metoder, medicinsk teknik, vård och behandling bygger på resultat av gedigna forskningsinsatser. Vi vill fortsätta på den inslagna och framgångsrika vägen genom ökat stöd till forskning för att bekämpa hjärt-, kärl- och lungsjukdom.

Vår forskningsstrategi guidar oss i det arbetet och anger en riktning inför framtida vägval och prioriteringar. Forskningsstrategin är långsiktig och kommer att fortsätta utvärderas och utvecklas under 2023.

Sammanfattning av forskningsstrategin

Våra HUR:

 • Fortsatt satsning på SCAPIS - Skapa kunskap för en bättre folkhälsa.

 • Utveckla individuell riskbedömning.

 • Preventionsforskning, både primär och sekundär.

 • Brett forskningsfält – Stöd till relevanta forskningsområden.

 • Särskilda satsningar utifrån nya behov och utmaningar.

 • Stöd till individualiserad uppföljning och behandling.

 • Överlevnad av kroniskt sjuka patienter.

 • Använda vår position att stärka forskningsmiljöer.

 • Stöd till forskare i alla karriärsstadier.

 • Relevanta anslagsformer.

 • Gedigen oberoende anslagsprocess.

 • Resultat och effekt i fokus.

 • Stark relation till universitet och regioner.

Vill du veta mer?

Fördjupa dig i vår forskningsstrategi och läs om alla våra forskningsanslag.

Var med och bidra till nya forskningsgenombrott!

Skänk en valfri gåva och var med i kampen mot hjärt- och lungsjukdomar. Med hjälp av din gåva kan fler få ett längre och friskare liv.

Stöd forskningen