Vi samlar in och delar ut pengar till utvald hjärt- och lungforskning. Vi arbetar också för att sprida kunskap och driva påverkan baserat på forskningens resultat, och vill öka kunskapen om forskningens betydelse för individ och samhälle.

Idag lever över två miljoner människor i Sverige med hjärt-kärlsjukdom. Fler människor dör av dessa sjukdomar än av något annat. Lungsjukdomarna är också mycket vanliga. Ungefär 1.3 miljoner människor i Sverige lever idag med lungsjukdom.

Kvinna som håller två pusselbitar i händerna

Forskning är vår vinnande lösning som ger människor ett längre och friskare liv.

Forskning som vinnande lösning

Hjärt-Lungfondens resa började redan 1904. Ända sedan starten har vi satt vår tilltro till forskningen som det viktigaste vapnet i kampen mot sjukdomarna. Och det har burit frukt - under årens lopp har den forskning vi finansierat bidragit till en lång rad genombrott.

I princip allt vi idag känner till om riskfaktorer, diagnosmetoder, medicinteknik, sjukvård och medicinering på hjärt- och lungområdet bygger på gedigna forskningsinsatser. Därför vill vi fortsätta på den inslagna och framgångsrika vägen och stödja hundratals vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid landets universitet och universitetssjukhus.

Fler behöver ge till forskningen

Vi kan bevilja runt 20 procent av ansökt forskningsstöd. Det betyder att en del forskare får avslag på sin ansökan, och i värsta fall kan genombrott försenas eller rentav utebli. Behovet av medicinsk forskning är stort i Sverige! Statens och andra stiftelsers anslag räcker inte. Därför behöver vi samla in ännu mer pengar från privatpersoner och företag.

Huvudfinansiär av livsviktig forskning 

Vi är den största fristående finansiären av svensk hjärt-, kärl- och lungforskning. Huvuddelen av den oberoende, universitetsbaserade forskningen inom fälten finansieras av Hjärt-Lungfonden. Runt 700 forskare får varje år stöd från oss.

Hjärt-Lungfondens forskningsråd 2022. Foto: Anna Molander

Forskningsrådet 2022

Anna Molander

Prioriterar kliniskt relevant forskning 

Vi vill, som den största och viktigaste fristående finansiären i Sverige inom hjärt-lungforskning, fördela resurser som möjliggör största möjliga framgång i kampen mot hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Därför satsar vi främst på den kliniska, patientnära forskningen.

Hjärt-Lungfonden investerar pengar i den forskning som har störst chans att bli framgångsrik och verkligen komma patienterna till nytta.

Resultat och effekt i fokus

Skälet till kraven på klinisk relevans är att vi vill att forskningens resultat snabbt ska komma patienterna och samhället till godo. Vi definierar kliniskt relevant forskning som projekt som involverar studier på människa och som leder till snabb applikation inom vården.

"Stödet från Hjärt-Lungfonden betyder oerhört mycket"

Professor Isabel Gonçalves' forskning handlar framförallt om att hitta riskmarkörer för hjärt-kärlsjukdom och att skilja farliga plack från ofarliga.

Läs om professorns forskning

Bli månadsgivare och få tidningen Forskning för hälsa

Som månadsgivare är du med och räddar liv och får samtidigt tidningen Forskning för hälsa 4 nummer per år. Tidningen innehåller reportage om banbrytande forskning, artiklar med drabbade och anhöriga samt forskningsbaserade råd inom hälsa och livsstil.

Jag vill bli månadsgivare