Vad vi vill bidra till – Två fokus

Vi vill ge forskare i alla karriärsstadier möjlighet till stöd och goda förutsättningar för sitt arbete. Vi arbetar också aktivt för att öka kunskapen om forskningens betydelse.

Det går att bryta ned visionen till mer konkreta mål för vad hjärt- och lungforskningen ska uppnå. Vi har formulerat ett antal övergripande mål utifrån perspektiven patientnytta respektive forskningsexcellens:

Patientnytta

 • Öka kunskapen om vem som riskerar att drabbas – och varför.

 • Vi strävar efter att minimera risken att utveckla hjärt-, kärl- och lungsjukdom.

 • Öka kunskapen om sjukdomsmekanismer och diagnostik samt utveckla nya
  behandlingsformer.

 • Förlänga överlevnaden och förbättra livskvaliteten hos patienter med
  hjärt-, kärl- och lungsjukdom.

Excellent hjärt-, kärl- och lungforskning

 • Stödja svensk forskning av högsta kvalitet och att skapa bästa förutsättningarna
  för forskare i alla karriärsstadier.

 • Hög kännedom om och förtroende för av Hjärt-Lungfonden finansierad forskning och dess resultat.

Forskningsstrategi: Vad vi vill bidra till – två fokus

Hjärt-Lungfonden

Strategier för patientnytta och forskningsexcellens

Fem huvudstrategier och 14 understrategier har identifierats som ska guida Hjärt-Lungfonden i arbetet mot visionen och samtidigt bidra till patientnytta och excellent hjärt-, kärl- och lungforskning.

Huvudprinciper för högsta kvalitet och hållbarhet

Stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom hjärt-, kärl- och lungforskning.