Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare

Forskarnas otroliga kunskap och kompetens
imponerar på mig. Liksom den outtröttliga viljan
att hitta lösningar på problem.

– Prins Daniel

Hjärt-Lungfonden vill lyfta fram duktiga forskare under 40 år, redan tidigt i deras karriär. Genom att dela ut Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare hoppas vi kunna ge den svenska forskningen en ”extra skjuts” i ett tidigt skede.

  • Genom att dela ut ett forskningsanslag till forskare under 40 år vill vi främja återväxten av yngre forskare.

  • Forskningsanslaget består av sex miljoner kronor som fördelas över tre år.

  • Anslaget delas ut till banbrytande svensk hjärt- eller lungforskning och syftar till att skapa förutsättningar för avgörande genombrott inom ett viktigt forskningsområde med stor betydelse för patienter.

  • Huvudsökande kan bara få anslaget en gång.

  • Hjärt-Lungfondens styrelse fattar beslut om anslagstilldelning efter rekommendation från Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Uppslag av rapporten "forskning för framtiden"

Rapporten "Forskning för framtiden"

Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare har fyllt tio år. I denna rapport berättar de tio första anslagstagarna om sina projekt och resultat. Och Prinsen själv berättar varför forskningen ligger honom så varmt om hjärtat.

Läs och ladda ned rapporten här

Några exempel på forskningsframgångar som anslaget bidragit till:

Ikon med gubbe som håller ett hjärta.

En ny läkemedelskandidat för behandling av pulsåderbråck.

Ikon som visar högt blodtryck.

Identifiering av nyckelmolekyler i utvecklingen av hjärtsvikt.

Steg mot en ny generation probiotika som skyddar mot utveckling av diabetes och hjärtsjukdom.

Ikon som visar goda vanor.

Ny kunskap om den positiva effekten av nitrattillskott för hjärt-kärlhälsan.

Kunskap om högintensiv träning som behandlingsmetod vid KOL.

Ikon av ett hjärta som symboliserar medlem

Forskningsresultat som kan förbättra oddsen vid plötsligt hjärtstopp.

Forskare som fått anslaget

2023

Karin Tran-Lundmark

Lund, för sin forskning om den obotliga sjukdomen pulmonell hypertension (PH) som skapar stort lidande hos både barn och vuxna.

Prins Daniels anslag 2023

Anslagsmottagare 2023 Karin Tran-Lundmark
2021

André Nyberg

Umeå, för sin forskning om högintensiv intervallträning som behandling vid lungsjukdomen KOL.

Prins Daniels anslag 2021

Andre Nyberg anslagsmottagare 2021
2019

Jacob Hollenberg

Stockholm, för sin forskning om plötsligt hjärtstopp.

Jacob Hollenberg anslagsmottagare 2019
2017

Mattias Carlström

Stockholm, för sin forskning som undersöker rödbetans möjligheter att motverka oxidativ stress och minska risken för diabetes, njursvikt och hjärt-kärlsjukdom.

Mattias Carlström anslagsmottagare 2017
2015

Erik Melén

Stockholm, för att öka förståelsen kring faktorer som styr utvecklingen av lungsjukdom och allergi hos barn.

Erik Melen anslagstagare 2015
2013

Fredrik Bäckhed

Göteborg, för sin forskning om tarmflorans betydelse för utvecklande av hjärt-kärlsjukdomar.

Fredrik Bäckhed i forskningsmiljö
2022

Andreas Edsfeldt

Malmö, för sin forskning om typ 2-diabetes som förväntas leda till nya behandlingar som förhindrar hjärtinfarkt och stroke.

Prins Daniels anslag 2022

Andreas Edsfeldt anslagsmottagare 2022
2020

Alexandru Schiopu

Lund, för sin forskning som kan förbättra patienternas prognos vid hjärtinfarkt.

Alexandru Schiopu anslagsmottagare 2020
2018

Anna Smed Sörensen

Stockholm, för sin forskning om sarkoidos med målet att tidigare kunna identifiera vilka som riskerar att drabbas och sätta in mer effektiv behandling.

Anna Smed Sörensen anslagsmottagare 2018
2016

Gustav Smith

Lund, för sin studie av tusentals personer med hjärtsvikt där man upptäckt en gen som verkar spela en viktig roll för patientens överlevnad.

Gustav Smith anslagsmottagare 2016
2014

Lars Maegdefessel

Stockholm, för sin forskning om att förebygga åderförfettning.

Lars Maegdefessel
2023

Karin Tran-Lundmark

Lund, för sin forskning om den obotliga sjukdomen pulmonell hypertension (PH) som skapar stort lidande hos både barn och vuxna.

Prins Daniels anslag 2023

Anslagsmottagare 2023 Karin Tran-Lundmark
2022

Andreas Edsfeldt

Malmö, för sin forskning om typ 2-diabetes som förväntas leda till nya behandlingar som förhindrar hjärtinfarkt och stroke.

Prins Daniels anslag 2022

Andreas Edsfeldt anslagsmottagare 2022
2021

André Nyberg

Umeå, för sin forskning om högintensiv intervallträning som behandling vid lungsjukdomen KOL.

Prins Daniels anslag 2021

Andre Nyberg anslagsmottagare 2021
2020

Alexandru Schiopu

Lund, för sin forskning som kan förbättra patienternas prognos vid hjärtinfarkt.

Alexandru Schiopu anslagsmottagare 2020
2019

Jacob Hollenberg

Stockholm, för sin forskning om plötsligt hjärtstopp.

Jacob Hollenberg anslagsmottagare 2019
2018

Anna Smed Sörensen

Stockholm, för sin forskning om sarkoidos med målet att tidigare kunna identifiera vilka som riskerar att drabbas och sätta in mer effektiv behandling.

Anna Smed Sörensen anslagsmottagare 2018
2017

Mattias Carlström

Stockholm, för sin forskning som undersöker rödbetans möjligheter att motverka oxidativ stress och minska risken för diabetes, njursvikt och hjärt-kärlsjukdom.

Mattias Carlström anslagsmottagare 2017
2016

Gustav Smith

Lund, för sin studie av tusentals personer med hjärtsvikt där man upptäckt en gen som verkar spela en viktig roll för patientens överlevnad.

Gustav Smith anslagsmottagare 2016
2015

Erik Melén

Stockholm, för att öka förståelsen kring faktorer som styr utvecklingen av lungsjukdom och allergi hos barn.

Erik Melen anslagstagare 2015
2014

Lars Maegdefessel

Stockholm, för sin forskning om att förebygga åderförfettning.

Lars Maegdefessel
2013

Fredrik Bäckhed

Göteborg, för sin forskning om tarmflorans betydelse för utvecklande av hjärt-kärlsjukdomar.

Fredrik Bäckhed i forskningsmiljö
Kristina Sparreljung delar ut pris för Stora forskningsanslaget

Hjärt-Lungfondens forskningsanslag

Vi delar ut olika former av forskningsanslag. Forskningsrådet väljer ut ansökningarna som är mest relevanta och har störst chans att bli framgångsrika för patienter.

Läs om våra forskningsanslag