Prins Daniels anslag till Lundaforskare/läkare

2022 års mottagare av Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare är Andreas Edsfeldt, docent vid Lunds Universitet och läkare på hjärtkliniken Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Forskning om kärlsjukdom och diabetes

I Sverige har omkring en halv miljon personer diabetes, vilka har en förhöjd risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Den 38-årige forskaren Andreas Edsfeldt, tilldelas nu sex miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden för sin patientnära forskning om åderförkalkning vid typ 2-diabetes.

- Personer med typ 2-diabetes löper en förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom. Tack vare forskning vet vi att risken för att dö i en sjukdom som har med åderförkalkning att göra är mer än fördubblad hos personer med typ 2-diabetes jämfört med resten av befolkningen, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Andreas Edsfeldt tog emot den symboliska anslagschecken från Prins Daniel, hedersledamot i Hjärt-Lungfondens styrelse och Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden vid ett evenemang på Oscarsteatern i Stockholm den 20 oktober.

Andreas Edsfeldt tog emot den symboliska anslagschecken från Prins Daniel och Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden vid ett evenemang på Oscarsteatern i Stockholm den 20 oktober 2022.

Foto: Kristian Pohl

Halv miljon i riskgruppen

I Sverige har omkring en halv miljon personer diabetes och antalet diabetessjuka ökar, både i Sverige och i världen. Av de drabbade i Sverige har cirka 90 procent typ 2-diabetes.
I sitt arbete som läkare inom hjärtsjukvården har Andreas träffat många personer som drabbats av diabeteskomplikationer. Risken för att dö i en sjukdom som har med åderförkalkning att göra är mer än fördubblad för personer med typ 2-diabetes. Men anledningen till den ökade risken är ännu okänd.

- Min hypotes är att personer med typ 2-diabetes har en nedsatt förmåga att reparera kärlväggen vilket gör att de har en högre risk att drabbas av komplikationer orsakade av åderförkalkning, som hjärtinfarkt och stroke, säger anslagstagare Andreas Edsfeldt.

Biobank viktig utgångspunkt

En viktig utgångspunkt i Andreas forskning är en av världens största åderförkalkningsbiobanker, CPIP, som innehåller blod och åderförkalkningsplack från över 1 300 personer. Biobanken ger utmärkta förutsättningar att identifiera biologiska processer i kärlväggen hos personer med typ 2-diabetes.

- Vi måste förstå de molekylära processer som aktiveras när kärlen repareras, och hur dessa processer förändras hos personer med typ 2-diabetes. Det här stora anslaget från Hjärt-Lungfonden är enormt viktigt för att komma vidare, nu kan vi verkligen kraftsamla och intensifiera våra studier kring hur denna process skulle kunna stimuleras via nya läkemedel, säger Andreas Edsfeldt.

Prins Daniels anslag betydelsefullt

Det är det här som Andreas och hans kollegor nu kommer att fortsätta att studera mer grundligt med stöd av Prins Daniels anslag. Långsiktigt kan hans forskning komma att bana väg för nya läkemedel som stimulerar vävnadsreparationen hos personer med typ 2-diabetes.

Andreas Edsfeldt, docent vid Lunds Universitet och läkare vid hjärtkliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Andreas Edsfeldt, docent vid Lunds Universitet och läkare vid hjärtkliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Foto: Roger Nellsjö

Fakta om ateroskleros (Källa: Hjärt-Lungfonden)

Ateroskleros (åderförkalkning eller åderförfettning) är ett bakomliggande och bidragande tillstånd vid många sjukdomar och tillstånd på hjärt- och kärlområdet, exempelvis stroke, kärlkramp och hjärtinfarkt.

Ateroskleros bildas i form av så kallade plack i hjärtats kranskärl och/eller halspulsådern. En av de viktigaste orsakerna till ateroskleros är obalans i blodfetterna med för mycket LDL-kolesterol (”det onda kolesterolet”) och för lite HDL-kolesterol.

Fakta om diabetes (Källa: Hjärt-Lungfonden)

  • Diabetes: Det finns två huvudsakliga typer av diabetes - typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes innebär att kroppens egen insulinproduktion helt, eller nästan helt, har upphört. Vid typ 2-diabetes är cellernas känslighet för insulin nedsatt, vilket innebär att kroppens vävnader inte kan ta upp socker från blodet i normal utsträckning och att levern släpper ut för mycket socker i blodet.

  • Symtom: Gemensamt för både typ 1-och typ 2-diabetes är till exempel att urinmängderna och törst ökar och att man känner sig trött och kraftlös. Om blodsockret är för lågt kan den diabetessjuke drabbas av skakningar, hjärtklappning, svettningar, irritation eller oroskänsla och medvetslöshet. Om blodsockret är för högt finns risk för illamående, kräkningar, buksmärtor och medvetslöshet.

  • Drabbade i siffror: I Sverige har omkring en halv miljon personer diabetes. Antalet diabetessjuka ökar i Sverige och i världen. Av de drabbade i Sverige har cirka 90 procent typ 2-diabetes.

  • Risk för hjärt-kärlsjukdom: Personer med diabetes löper två till tre gånger högre risk att insjukna och avlida i hjärt-kärlsjukdom än befolkningen i övrigt.

  • Forskningsframgångar: Forskningen inom diabetesområdet har varit mycket framgångsrik med nya behandlingsmetoder, utveckling av tekniska hjälpmedel som insulinpumpar och blodsockermätare och läkemedel.

  • Forskningens utmaningar: Antalet personer med diabetes ökar i Sverige, både bland barn och vuxna.

  • Hjärt-Lungfondens visionära forskningsmål: Idag har omkring en halv miljon svenskar en diabetesdiagnos. Personer med diabetes löper en kraftigt ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt. Forskningen syftar till att bättre förstå sambandet mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Därigenom kan bättre behandlingsmetoder utvecklas som kan förhindra följdsjukdomar hos dig som har diabetes.

Uppdaterad: 9 mars 2023

Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare

Vi vill främja återväxten av yngre forskare som är under 40 år. Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare är på sex miljoner kronor och fördelas över tre år.

Mer om anslaget