Banbrytande forskning kring den obotliga sjukdomen pulmonell hypertension

Kristina Sparreljung, Karin Tran-Lundmark, H.K.H Prins Daniel

Publicerad: 2023-11-14 | Uppdaterad: 2023-11-14

En obotlig sjukdom som skapar mycket lidande för både barn och vuxna är pulmonell hypertension (PH), ett tillstånd med förhöjt blodtryck i lungans blodkärl som på sikt skadar hjärtat.

Ny forskning vid Lunds universitet använder sig av en unik avbildningsmetod för lungans blodkärl som kan bidra till utveckling av behandlingar för olika typer av PH. Studien tilldelas nu Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare på sex miljoner kronor.

Nytt läkemedel behövs

- Jag ser i mitt kliniska arbete med barn hur mycket lidande pulmonell hypertension orsakar. Vägen till ett nytt läkemedel måste få ta sin tid, men vi hoppas att våra studier även ska kunna leda till förbättrad diagnostik och effektivare användning av idag tillgänglig behandling, säger Karin Tran-Lundmark, barnkardiolog och docent vid Lunds universitet, årets mottagare av forskningsanslaget.

Barn och vuxna med PH kan lätt bli andfådda och känna trötthet. Även bröstsmärtor och svimning förekommer. I vissa fall kan lungtransplantation behövas.

Karin Tran-Lundmark och hennes forskargrupp har med hjälp av en unik avbildningsmetod kunnat granska lungans blodkärl i tre dimensioner. Karin tilldelas nu Hjärt-Lungfondens näst största anslag för hennes forskning med syfte att öka förståelsen av de komplexa förändringar som uppstår i lungans blodkärl vid olika typer av PH.

Vill sprida kunskap och skapa nya behandlingsmetoder

- Karin Tran-Lundmark tilldelas nu Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare 2023 på sex miljoner kronor för sin forskning om högt blodtryck i lungkretsloppet. Målet är att förbättra kunskapsläget om denna sällsynta hjärt-lungsjukdom, och skapa nya behandlingsmetoder, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Forskarna tror att vissa socker-bärande proteiner (proteoglykaner) i bindväven, spelar en kritisk roll i förträngningarna i blodkärlen vid PH. Den aktuella forskningen hoppas nu inte bara förstå dessa förändringar bättre, utan även identifiera potentiella markörer i blodet för tidig upptäckt av sjukdomen.

Karin Tran-Lundmark, barnkardiolog och docent i kärlväggsbiologi vid Lunds universitet. Karin är född och uppvuxen i Stockholm, men arbetar sedan tio år tillbaka på Barnhjärtcentrum i Lund.

Mottagare av Prins Daniels forskningsanslag 2023, Karin Tran-Lundmark

"Jag ser i mitt kliniska arbete med barn hur mycket lidande pulmonell hypertension orsakar"

– Karin Tran-Lundmark

Läkare inne på operation

En världsunik forskningsstudie ska förhindra hjärt- och lungsjukdom

Kan man förhindra hjärt- och lungsjukdomar innan de uppstår? Med SCAPIS – Sveriges största befolkningsstudie inom hjärta, kärl och lungor – är målet att kunna stoppa hjärt och lungsjukdomar innan de uppstår.

Ta reda på mer om SCAPIS
Pizza med örter

Vi tänker på hälsan – Gör du?

Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Få inspiration av den samlade forskningen om levnadsvanor för ett längre och friskare liv.

Om levnadsvanor