Ny kylmetod skyddar hjärnan vid plötsligt hjärtstopp

En ny svenskledd internationell studie, finansierad av Hjärt-Lungfonden, visar för första gången att det är möjligt att säkert kyla ned hjärtstoppspatienter utanför sjukhus. Den nya metoden kan få stor betydelse för att minska de hjärnskador som uppkommer vid plötsligt hjärtstopp, och påverkar sannolikt riktlinjerna för behandling.

tre personer tränar hjärt-lungräddning

– Metoden som vi använt i studien är världsunik. Dels för att behandling av hjärtstoppet kan påbörjas direkt på plats eller allra senast i ambulansen, dels för att studien visar att metoden saknar allvarliga biverkningar. Tidigare har nedkylning i ambulans skett genom att man sprutar in kall vätska intravenöst i blodet, vilket inneburit stora risker för patienten då det kan orsaka belastning på hjärtat och leda till nya hjärtstopp, säger Per Nordberg, ansvarig forskare för studien och verksam vid Centrum för hjärtstoppsforskning på Karolinska Institutet.

Cirka 90 procent avlider av plötsligt hjärtstopp

2017 påbörjades hjärt-lungräddning vid cirka 6 000 fall av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. De allra flesta som drabbas, cirka 90 procent, avlider – framförallt på grund av de hjärnskador som uppstår. Den största utmaningen är tiden; när hjärnan utsätts för syrebrist tar den snabbt skada, och för varje minut som går utan behandling ökar risken att dö med tio procent. Om hjärnan snabbt kyls ner begränsas dock skadorna, och chansen till överlevnad med bevarad hjärnfunktion förbättras.

Ny säker nedkylningsmetod

Den nya metoden riktar sig primärt mot hjärnan. En kylande flyktig vätska blandas med syrgas och sprids i näshålan med hjälp av katetrar. Resultatet blir en snabb nedkylning, först av hjärnan och därefter resten av kroppen. Per Nordbergs studie visar att metoden är säker och fungerar, samt att den har flera fördelar gentemot andra kylmetoder. I patientgruppen med ventrikelflimmer noterades en större effekt, med en ökad andel patienter som blev helt återställda. Studieresultaten presenteras idag vid den stora amerikanska hjärtläkarkongressen AHA.

Hjärt-Lungfondens givare har bidragit till studien

– Vid plötsligt hjärtstopp är varje minut avgörande. Hjärt-Lungfondens givare har här bidragit till en studie som kan förändra behandlingsrutinerna i hela världen. I dag är det inte praxis att kyla ner patienter utanför sjukhus, men förhoppningsvis leder detta till förändrade riktlinjer och på sikt fler överlevande med fullt bevarad hjärnfunktion, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden finansierar ett flertal forskningsprojekt som syftar till att effektivisera alla länkar i vårdkedjan vid plötsligt hjärtstopp – från det att hjärtstoppet upptäcks till dess att livräddande insatser och efterföljande vård sätts in. Tidigare har forskningen bland annat resulterat i hjärtstartaren, som årligen räddar tusentals liv världen över.