Enbart bröstkompressioner vid plötsligt hjärtstopp ökar överlevnaden

Livräddande insatser har avgörande betydelse vid plötsligt hjärtstopp, som drabbar uppemot 10 000 svenskar varje år. Nu visar forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden att överlevnaden har ökat sedan HLR (hjärt-lungräddning) med enbart bröstkompressioner vid plötsligt hjärtstopp införts i de europeiska riktlinjerna för dem som saknar HLR-utbildning.

Manlig läkare med vit rock och stetoskop

– Sedan rekommendationen om förenklad HLR har introducerats har antalet ingripanden utanför sjukhus ökat markant. Vår forskning visar också att enbart bröstkompressioner mer än fördubblar överlevnaden jämfört med ingen HLR alls, säger Jacob Hollenberg, docent och hjärtläkare på Södersjukhuset samt chef för Centrum för Hjärtstoppsforskning, Karolinska Institutet.

Den aktuella studien omfattar samtliga 30 445 fall av hjärtstopp bevittnade av allmänheten år 2000-2017. Resultatet visar att betydligt fler personer fick HLR sedan alternativet med enbart bröstkompressioner infördes i rekommendationen. Överlevnaden bland de drabbade var också dubbelt så stor bland dem som fick någon form av HLR jämfört med gruppen som inte fick någon hjärt-lungräddning. Forskarnas slutsats är att studien stärker HLR med enbart bröstkompressioner som ett alternativ till hjärt-lungräddning med inblåsningar.

– Att personer som bevittnar ett plötsligt hjärtstopp ingriper och utför hjärt-lungräddning är avgörande för att den drabbade ska överleva. Jacob Hollenbergs forskning innebär ett viktigt framsteg för att göra det enklare för allmänheten att bidra till fler räddade liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Nästa steg för forskarna är att ta reda på om HLR med enbart bröstkompressioner är lika bra eller till och med bättre än standard-HLR med både bröstkompressioner och inblåsningar i de fall där vittnet genomgått HLR-utbildning. En pågående större svensk randomiserad prövning har som syfte att besvara frågan.

Fakta om studien 

De senaste decennierna har de europeiska riktlinjerna för HLR gradvis förändrats: Förenklad HLR med enbart bröstkompressioner infördes 2005 som alternativ till bröstkompressioner och inblåsningar. 2010 stärktes rekommendationen till att gälla allmänhet utan HLR-utbildning och vid telefonassisterad HLR från larmoperatörer. I den aktuella studien delades hjärtstoppen in i tre tidsintervall för att reflektera de olika riktlinjeperioderna och patienterna delades in i tre grupper: de som inte fått HLR, de som fått bröstkompressioner med inblåsningar och de som fått enbart kompressioner (se tabell).