Tre frågor till Andreas Claesson

Docent Andreas Claesson som leder en av världens första studier där hjärtstartare flygs ut med hjälp av drönare till personer som drabbats av plötsligt hjärtstopp.

Man i blå kavaj framför grön buske

Foto: Marie Ullnert

Berätta lite om studien och varför den är viktig?

– Cirka 90 procent av alla som drabbas av plötsligt hjärtstopp dör idag. Majoriteten av fall sker i hemmet där inga hjärtstartare finns på samma sätt som i publika miljöer. Vi måste därför hitta nya metoder för att förbättra situationen. Vi har i tidigare studier sett att drönare har en stor tidsmässig potential jämfört med ambulans, vi kan vara på plats inom en till fyra minuter efter ett 112- larm. Studien som är den första i sitt slag i världen är ett långsiktigt samverkansprojekt mellan ett stort antal aktörer och vi skall nu pröva om denna metod är
genomförbar i verkligheten. Från juni till september flyger drönarna skarpt som komplement till ambulans i Kungälv, Torslanda och Fiskebäck.

Vad hoppas ni uppnå?

– Vi har nu tillsammans med Everdrone AB och SOS Alarm totalt tre drönarsystem som
är fullt integrerade med larmcentralen och redo att larmas ut under fyra månaders tid. Vi tror att vi kommer kunna visa att detta verkligen är genomförbart och något som kommer finnas kvar i framtiden. Att vi kan komma fram tidigt, kanske flera minuter före ambulansen.

Vad blir nästa steg, om studien ger bra resultat?

– Efter detta första unika steg med att visa att vi kan få fram drönare med hjärtstartare till platsen i ett tidigt skede vill vi pröva effekten av interventionen. Om hjärtstartaren anländer de första minuterna framförallt i människors hemmiljö, vad är då effekten jämfört med att vänta på ambulans?

Personligt - Andreas Claesson

  • Gör: Ambulans- sjuksköterska och docent, Hjärtstoppscentrum, Karolinska institutet.

  • Bor: Floda utanför Göteborg.

  • Familj: Fru och tre pojkar.

  • Fritidsintressen: Löpning, vattenlivräddning.

  • Drivkraft: Åratal av larm och uppdrag inom ambulanssjukvården där jag och mina kollegor har kommit fram för sent.