Dubbelt så många överlever hjärtstopp

I dag överlever 11 procent av de som drabbas av ett bevittnat plötsligt hjärtstopp. Det är mer än en fördubbling jämfört med 1990-talet då siffran var 4−5 procent.

Kvinna instruerar hjärt-lungräddning

Det är bland personer vars hjärtstopp beror på ett kammarflimmer, det vill säga elektriskt kaos i hjärtat, som ökningen i överlevnad har skett. Bland dem var överlevnaden i början av 1990-talet 12 procent att jämföra med 33 procent år 2016. Dock är det bara knappt en fjärdedel av hjärtstoppspatienterna som har kammarflimmer. Bland övriga patienter är överlevnaden endast cirka 5 procent.

Fler får hjärt-lungräddning

Den ökande överlevnaden beror enligt Svenska Hjärt-lungräddnings-registret främst på tre faktorer – fler får hjärt-lungräddning, vården på sjukhus har förbättrats och andelen fall som bevittnas av ambulans har ökat.

Bland de bevittnade fallen av hjärtstopp har andelen där hjärt-lungräddning påbörjats innan ambulansen hunnit fram stigit från 40 procent i början av 1990-talet till 75 procent år 2016. Det är bland de högsta siffrorna i världen och pekar på ett utmärkt samarbete mellan ambulanssjukvården och räddningstjänst, polis samt enskilda medborgare.

Fler är uppmärksamma på symtomen

Att andelen fall av hjärtstopp som bevittnas av ambulans har ökat tyder enligt Svenska Hjärt-lungräddningsregistret på att anhörig eller patienten själv är mer uppmärksamma på förvarningssymtom och larmar ambulans tidigare, vilket gör att hjärtstoppet inte inträffar förrän ambulansen är på plats.