Allt fler hjärtstopp räddas med Salsa

Hjärtstartarprojektet Salsa sprids över Sverige. Den framgångsrika Stockholmsidén anammas av flera län i landet som i fortsättningen kommer att larma ambulans, räddningstjänst och polis samtidigt vid hjärtstopp. Allt för att spara dyrbara minuter och rädda liv.

Man med randig skjorta och blå kavaj framför grönskande träd

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av ett plötsligt hjärtstopp. Tidigare överlevde cirka 300 personer. I dag har siffran ökat till 400, mycket tack vare projektet Salsa (Saving Lives in the Stockholm Area) som sedan starten har fördubblat överlevnaden i Stockholm.

Salsa är bara ett av många projekt för att förbättra överlevnaden vid hjärtstopp och Leif Svensson, kardiolog på Södersjukhuset och chef för Stockholms prehospitala centrum, är engagerad i flera av dem.

Viktigt med snabba insatser vid hjärtstopp

– När någon drabbas av hjärtstopp brukar man säga att man har tio minuter på sig att sätta in rätt behandling och att för varje minut som går från hjärtstoppet minskar chansen att överleva med 10 procent, säger han för att betona hur viktigt det är att hjälpen når fram snabbt.

Salsa innebär att 112 inte bara larmar ambulans vid hjärtstopp utan även brandkår och de polis- och taxibilar i Stockholms innerstad som har hjärtstartare.

Hjärtstartare räddar fler liv

När Salsa-projektet drog igång 2004 låg överlevnaden vid hjärtstopp på 4 procent.

– Då kunde vi med hjärtstartare rädda 25 liv. Sedan 2007 har medeltalet räddade liv varje år legat på ungefär 90 personer, säger Leif Svensson.

Hjärt-Lungfonden har varit med och finansierat många av de hjärtstartare som ingår i Salsa och nu sprids projektet under namnet Sams – SAving More lives in Sweden – till resten av Sverige med start i Hallands, Skåne, Södermanlands och Västra Götalands län.

Hjärt-lungräddning ökar chanserna för överlevnad

Professor Leif SvenssonHelst vill Leif Svensson att alla medborgare lär sig hjärt-lungräddning (HLR), eftersom HLR förlänger tiden för att man ska kunna använda en hjärtstartare.

Han vill också att det ska bli lika naturligt att veta var närmaste hjärtstartare finns som att hålla reda på nödutgångar eller brandsläckare. I hjärtstartarregistret (www.hjartstartarregistret.se) finns i dag 2 700 hjärtstartare runt om i Sverige registrerade, en siffra Leif Svensson hoppas snart ska fördubblas.

Register över hjärt-lungräddare

Salsa har fått efterföljare i projekten Rumba och Tango. Målet med Rumba (Response to Urgent mobile Message for Bystander Activation) är att utnyttja kunskapen hos de närmare två miljoner svenskar som har utbildats i hjärt-lungräddning.

– Syftet är att lokalisera närmsta hjärt-lungräddare och i försöksområdet Stockholms innerstad har vi 2 000 personer registrerade som kan rycka ut om de blir larmade.

Efter en första utvärdering på 150 larm via sms har det visat sig att dessa livräddare kom före räddningstjänsten i nära hälften av fallen.

112 informerar om hjärt-lungräddning

Tango står för Telephone Assisted CPR, vilket betyder att den som larmar om hjärtstopp via 112 också får information om hur man utför hjärt-lungräddning. En studievisar att räddningsinsatsen i väntan på hjärtstartare gör skillnad även om man bara gör bröstkompressioner.

– Det enda misstag du alltså kan göra är att inte göra någonting, säger Leif Svensson.

Är du utbildad i hjärt-lungräddning och bor i Stockholm? Gå med i Rumba och registrera dig på www.smslivraddare.se

Så här gör du med hjärtstartare

  • Starta hjärtstartaren och följ dess instruktioner.

  • Ta bort kläderna från personens bröstkorg.

  • Sätt fast elektroderna på bröstet enligt bilderna.

  • Om defibrillering rekommenderas: rör inte personen och tryck på knappen.

  • Fortsätt med hjärt-lungräddning tills du blir avlöst eller personen visar tydliga livstecken.

  • Hjärtstartaren är halvautomatisk och ger fortlöpande instruktioner. En stöt kan aldrig ges om det inte är nödvändigt.

Försök med nedkylning

Kall gas i näsan kan förbättra chansen att överleva vid hjärtstopp. Snabb nedkylning skyddar hjärta och hjärna och med den nya metoden kan kylning starta redan hos patienten eller i ambulansen.

Alla svenska sjukhus använder sig av nedkylning efter hjärtstopp. Flera internationella studier har visat att en nedkylning av kroppen till mellan 32 och 34 grader skyddar både hjärtmuskel och hjärna från skador. Patienten kyls både intravenöst med kall saltlösning och med särskilda kylkläder och hålls nersövd i mellan 24 och 48 timmar.

– Vår hypotes är att ju snabbare du kyler desto bättre måste det vara, därför prövar vi nu denna nya metod att kyla med syrgasbaserad spray genom näshålan. Näsan har oerhört mycket kärl och ett blodupptag rakt upp i hjärnan. Kyler man här blir kylningen ögonblicklig, säger Leif Svensson kardiolog på Södersjukhuset och chef för Stockholms prehospitala centrum.

Än så länge sker nedkylning genom näsan endast på försök. En studie på 200 patienter i bland annat Stockholm visar att kylningen genom näsan redan i hemmet eller på gatan var i snitt tre timmar snabbare jämfört med nedkylning enbart på sjukhus.

– Vår analys visar en tendens till förbättrad överlevnad, men materialet är så litet att vi inte vågar dra några slutsatser, säger Leif Svensson.

För att studera effekten på överlevnad utökas nu studien till 900 deltagare.