Hjärt- och lungsjukdomar

En av Hjärt-Lungfondens uppgifter är att sprida kunskap om hjärt- och lungsjukdomar. Här hittar du information om symptom, behandlingar, riskfaktorer. Du kan också läsa om hur det är att vara drabbad samt om livsstilens betydelse för en god hälsa.

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till forskning i världsklass. Hjärt- och lungsjukdomarna är den vanligaste dödsorsaken i Sverige idag och 1,9 miljoner svenskar är drabbade.

Varje år finansieras Hjärt-Lungfonden omkring 250 forskningsprojekt om hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Här hittar du information om alla de sjukdomar som vi stödjer forskning om.

Hjärt- och kärlsjukdom

Lungsjukdom