Den vanligaste diagnosen för lungtransplantation är numera lungfibros. I Sverige har fler än 1 200 personer genomgått en lungtransplantation.