Lungtransplantation

Den vanligaste diagnosen för lungtransplantation är kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. I Sverige har omkring 1 000 personer genomgått en lungtransplantation

Forskningen behöver din hjälp - mer än någonsin

Hjärt-lungsjuka drabbas hårdare av covid-19 än andra. Vårt mål är att samla in 5 miljoner kronor till forskning om covid-19 och hjärt-lungsjukdom.

Stöd insamlingen