Lungtransplantation

Den vanligaste diagnosen för lungtransplantation är kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. I Sverige har omkring 1 000 personer genomgått en lungtransplantation

Vill du veta mer?

Ta del av både berättelser ur livet och forskningsnyheter om lungtransplantation

Läs mer här