Lungtransplantation

Den vanligaste diagnosen för lungtransplantation är kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. I Sverige har omkring 1 000 personer genomgått en lungtransplantation.