En grupp av hjärt-kärlsjukdomar som är ärftliga och orsakas av förändringar i gener benämns kardiogenetiska sjukdomar. Ärftlighet behöver dock inte orsakas av förändringar i gener utan kan också spegla familjära likheter i beteende, livsstil eller omgivningsfaktorer.

De vanligaste kardiogenetiska sjukdomarna är familjär hyperkolesterolemi och ärftlig hjärtmuskelsjukdom. Övriga kardiogenetiska sjukdomar inkluderar ärftliga jonkanalsjukdomar samt vissa thorakala aortasjukdomar.

Familjär hyperkolesterolemi (FH)

Familjär hyperkolesterolemi är resultatet av olika genetiska variationer som gör att den drabbade har förhöjda nivåer av LDL-kolesterol i blodet redan från födseln. De drabbade har en mycket kraftigt förhöjd risk att redan i unga år insjukna i hjärtinfarkt och kärlkramp. Om de dessutom har andra kända riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom ökar risken ytterligare.
Det främsta kliniska fyndet vid FH är kraftigt förhöjda LDL-kolesterolvärden, i regel över 6,5 mmol/L. Synliga tecken på FH kan också visa sig i form av utbuktningar eller knölar på hälsenorna, knäna eller fingrarna. Gulaktiga prickar eller fläckar runt ögonen kan också vara tecken på FH liksom en gråaktig ring i ytterkanten av ögats iris.

Ärftliga hjärtmuskelsjukdomar

Den vanligaste hjärtmuskelsjukdomen är hypertrofisk kardiomyopati och i drygt hälften av fallen är sjukdomen ärftlig. Den genetiska orsaken är ofta i de strukturer (sarkomerer) som styr hjärtats pumparbete. Sjukdomen kännetecknas av att kammarväggen är förtjockad. Många med hypertrofisk kardiomyopati är symtomfria och upptäcks ofta av en tillfällighet. Sjukdomen är den vanligaste orsaken till plötsliga dödsfall hos unga idrottare.
Dilaterad kardiomyopati är ett samlingsbegrepp för när vänster kammare och ibland höger kammare är förstorad, kammarväggen tunnare och hjärtats pumpförmåga sämre. Bara en mindre andel av fallen av dilaterad kardiomyopati är ärftliga och många olika gener kan bidra.

Arytmogen högerkammarkardiomyopati är en ärftlig hjärtmuskelsjukdom där hjärtmuskelceller dör och ersätts av ärrvävnad eller fett. Den genetiska orsaken finns oftast i strukturer som förankrar hjärtmuskelceller i varandra (desmosomer). Detta leder till att hjärtats pumpförmåga försämras och att risken för allvarliga hjärtrusningar ökar.

Ärftliga jonkanalsjukdomar

Jonkanaler sitter i hjärtcellernas ytmembran och bestämmer hjärtcellernas elektriska egenskaper. Den mest kända jonkanalsjukdomen är långt QT-syndrom. Sjukdomen orsakas oftast av förändringar i de gener som kodar för hjärtats kalium- eller natriumkanaler. Andra sjukdomar som innebär rubbningar i hjärtats jonkanaler är Brugadasyndrom, katekolaminerg polymorf kammartakykardi (CPVT) samt kort QT-syndrom. Dessa sjukdomar kan leda till att hjärtat börjar rusa, vilket i sin tur kan leda till svimning eller i värsta fall kammarflimmer och död.

Thorakal aortasjukdom

Den del av aorta som ligger ovanför mellangärdet (diafragma) kallas thorakala aorta. Aorta kan drabbas av aneurysm, det vill säga en utbuktning, eller dissektion, vilket innebär att kärlväggens inre lager separeras från kärlväggens mellersta lager. Bristningen breder sedan ut sig och orsakar en uppsplittring av aortaväggens skikt varvid en falsk blodkanal skapas. Både vid aortaaneurysm och aortadissektion försvagas kärlväggen och riskerar att spricka.
Personer med ärftliga bindvävssjukdomar som Marfans syndrom, vaskulär Ehlers-Danlos syndrom och Loeys-Dietz syndrom löper förhöjd risk att drabbas av aortadissektion och aneurysm i thorakala aorta.

Texten är granskad av Gustav Smith, professor vid Göteborgs universitet och Lunds universitet, samt överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus. Datum: 2024-03-20

Ikon med hjärta.

Vad vi gör

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till utvald hjärt- och lungforskning. Vi arbetar också för att sprida kunskap och driva påverkan baserat på forskningens resultat.

Hjärt-Lungfondens alla sjukdomsskrifter

Beställ material

Vi har ett omfattande material om hjärt-lungsjukdomar. Här kan du beställa skrifter, affischer och rapporter kostnadsfritt.

Beställ här
Par i dämpad belysning

För närstående och anhöriga

När någon närstående drabbas av en hjärt-, kärl- eller lungsjukdom dyker det ofta upp många frågor. Här har vi samlat information som kan vara till hjälp.

Om att vara närstående
Sköterska tar prov och mäter blodtryck på en patient

Om hjärt- och lungsjukdomar

Två miljoner lever med hjärtsjukdom i Sverige. 1,3 miljoner svenskar lever med lungsjukdom. Här kan du lära dig mer om dessa sjukdomar.

Sjukdomar som gäller oss alla