Syre är en förutsättning för att människokroppen ska kunna leva. Syret tillförs kroppen via lungorna när vi andas in. När vi andas ut vädrar lungorna ut den skadliga gasen koldioxid. Om koldioxidhalten i blodet ökar anpassar kroppen automatiskt andningen så att andningsfrekvensen ökar.

Vid underventilering, hypoventilation, blir koldioxidhalten i blodet förhöjd på grund av att den drabbade inte klarar av att andas tillräckligt, det vill säga att andetagen blir för små. Orsaken kan vara neurologiska sjukdomar som innebär försvagning av bröstkorgsmuskulaturen eller missformad bröstkorg, exempelvis svår skolios. Den vanligaste orsaken är emellertid sjuklig övervikt där framför allt bukfetman hindrar patienten från att andas tillräckligt.
Underventilering orsakad av fetma (Obesity Hypoventilation Syndrome) drabbar cirka 10–15 procent av alla patienter med ett BMI över 35.

Symtom på underventilering

Symtom på underventilering kan vara lätta att missa eftersom de ofta kommer smygande över lång tid. Det vanligaste symtomet är dagsömnighet och den förhöjda mängden koldioxid i blodet kan orsaka morgonhuvudvärk. Sömnstörningar, nattlig ångest och vilja att sova sittande är andra symtom.

Vid långvarig underventilering tillstöter symtom som humörpåverkan och ibland minnesförlust. Det kan också samlas vatten i kroppen, vilket leder till bensvullnad och snabb viktökning. Eftersom lungorna är dåligt ventilerade ökar risken för lunginflammation. Vid långvarig, obehandlad underventilering kan även en mindre försämring, som till exempel en luftvägsinfektion, orsaka kraftig försämring och medvetandeförlust.

Behandling av underventilering

Underventilering behandlas ofta med enkla ventilatorer (respiratorer) för hemmabruk. Ventilatorn blåser in extra luft i lungorna så att koldioxiden vädras ut. Oftast räcker det med att ventilatorn används under sömn. Majoriteten av de som har en hemventilator använder den enbart nattetid.

Texten är granskad av Eva Lindberg, professor vid Uppsala universitet och överläkare i lungmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Datum: 2024-03-20

Ikon med hjärta.

Vad vi gör

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till utvald hjärt- och lungforskning. Vi arbetar också för att sprida kunskap och driva påverkan baserat på forskningens resultat.

Hjärt-Lungfondens alla sjukdomsskrifter

Beställ material

Vi har ett omfattande material om hjärt-lungsjukdomar. Här kan du beställa skrifter, affischer och rapporter kostnadsfritt.

Beställ här
Par i dämpad belysning

För närstående och anhöriga

När någon närstående drabbas av en hjärt-, kärl- eller lungsjukdom dyker det ofta upp många frågor. Här har vi samlat information som kan vara till hjälp.

Om att vara närstående
Sköterska tar prov och mäter blodtryck på en patient

Om hjärt- och lungsjukdomar

Två miljoner lever med hjärtsjukdom i Sverige. 1,3 miljoner svenskar lever med lungsjukdom. Här kan du lära dig mer om dessa sjukdomar.

Sjukdomar som gäller oss alla