Lungsvikt innebär att kroppen inte kan upprätthålla normal nivå av syre i blodet. Ibland är också halten av koldioxid i blodet förhöjd. Eftersom kroppens alla organ behöver syre kan syrebristen påverka kroppen negativt om den inte behandlas.

Akut och övergående lungsvikt kan orsakas av exempelvis lunginflammation eller covid-19. Lungsvikten kan också vara kronisk och då orsakad av till exempel kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) (länk) eller lungfibros (länk).

Kronisk lungsvikt

I Sverige är kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, den vanligaste orsaken till kronisk lungsvikt. Kronisk syrebrist uppkommer även i senare stadier av till exempel lungcancer, lungfibros och kronisk lungemboli.

Den kroniska syrebristen skadar bland annat njurfunktionen, endokrina funktioner, muskelfunktionen och även den intellektuella förmågan. Syrgasbehandling i hemmet för KOL-patienter med kronisk syrebrist ökar livslängden och förbättrar livskvaliteten.

Symtom vid lungsvikt

Det vanligaste symtomet vid lungsvikt är andnöd. Det är också vanligt att den drabbade känner kvävningskänslor, rädsla, panik och ångest.

Akut lungsvikt

ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, är en form av akut svår lungsvikt som kan uppkomma till följd av exempelvis lunginflammation, sepsis eller inandning av maginnehåll eller vatten.

Symtom vid akut lungsvikt

Symtomen vid akut lungsvikt kan, förutom andnöd, vara hög puls, förvirring och cyanos. Tillståndet behandlas med läkemedel mot bakomliggande orsak, syrgas och i extrema fall med den typ av hjärt-lungmaskin som kallas ECMO.

Texten är granskad av Ida Belo, Specialistläkare på den medicinska enheten för lung- och allergisjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, samt doktorand vid Karolinska institutet. Datum: 2024-03-20

Ikon med hjärta.

Vad vi gör

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till utvald hjärt- och lungforskning. Vi arbetar också för att sprida kunskap och driva påverkan baserat på forskningens resultat.

Hjärt-Lungfondens alla sjukdomsskrifter

Beställ material

Vi har ett omfattande material om hjärt-lungsjukdomar. Här kan du beställa skrifter, affischer och rapporter kostnadsfritt.

Beställ här
Par i dämpad belysning

För närstående och anhöriga

När någon närstående drabbas av en hjärt-, kärl- eller lungsjukdom dyker det ofta upp många frågor. Här har vi samlat information som kan vara till hjälp.

Om att vara närstående
Sköterska tar prov och mäter blodtryck på en patient

Om hjärt- och lungsjukdomar

Två miljoner lever med hjärtsjukdom i Sverige. 1,3 miljoner svenskar lever med lungsjukdom. Här kan du lära dig mer om dessa sjukdomar.

Sjukdomar som gäller oss alla